För medlemsföreningarna

Välkommen till Hemslöjdens interna sida. Här hittar du aktuell information från riksförbundet och material du kan använda i arbetet med din hemslöjdsförening. Här finns till exempel information om hur du beställer marknadsföringsmaterial, en guide till hur du administrerar Slöjdkalendern och information om hur den visuella identiteten bör användas.

Kontakta Agneta Carlson, kansliansvarig, epost: agneta.carlson@hemslojden.org om du inte kommer åt de lösenordskyddade sidorna.

Aktuellt för alla föreningar

Om föreläsningarna

Hur påverkar nationalromantiken och nationalismen oss idag?

Inom Hemslöjden – liksom i hela samhället –  har vi sedan flera år tillbaka diskuterat kulturarv, historia och vilka normer som finns. Historien är en del av nuet och det är viktigt att bli medveten om hur vi ”kulturarvar” och tillägnar oss traditioner.

Hur kan Hemslöjden arbeta på ett kreativt sätt för att bjuda in nya målgrupper till föreningslivet? Hur lockar vi människor med helt eller delvis andra kulturarv? Hur tolkar vi vår kultur? Kan man se det i våra kläder, i bilder som vi lägger upp på sociala medier, i saker som vi har hemma? Med mer kunskap om historien kan vi förstå samtiden bättre och därmed se hur våra egna val påverkas och formas. Vad är angeläget att behålla och vilka nya traditioner vill vi införliva i vår berättelse?

För att sätta dessa frågor i nytt ljus startar nu Hemslöjden en föreläsningsturné om nationalromantik och identitet. Föreläsningen kommer hållas i Dalarna 10 februari, i Skåne 24 mars och ev i Norrbotten 21 april. Vi återkommer med detaljerad information om de två senare tillfällena. Föreläsningen i Dalarna kommer äga rum på Dalarnas museum i Falun.

Margareta Gynning

Föreläsningarna kommer ledas av Margareta Gynning, feministisk forskare, bildpedagog och förste intendent på Nationalmuseum i Stockholm där hon bland annat ansvarar för urvalet av vilka konstverk som kommer visas när museet öppnar igen 2018.

Margareta Gynning menar att synen på svenskhet, som formades bland annat av nationalromantiken och Anders Zorn samt Karin och Carl Larsson, skapar konsekvenser för oss idag. Hon är intresserad av nationalism och menar att det är viktigt att diskutera den syn på svenskhet som lanserades under nationalromantiken. Varje tid skapar sina former för kulturens nationalisering.

Nationalromantiken

Både Skansen och Nordiska museet grundades i nationalromantikens anda. Och det var också då som Hemslöjdens förgrundsgestalt Lilli Zickerman genomförde sitt stora insamlingsarbete av svensk textil och många hemslöjdsföreningar bildades.

I projektet Do It Together har hemslöjdsföreningarna tillsammans med hemslöjdens riksförbund arbetat med utveckling av verksamheten med fokus på frågor som; medlemskap, nå nya målgrupper och frågor som rör ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Denna föreläsningsserie kan ses som en del i fortsatt arbete med dessa frågor.