För medlemsföreningarna

Välkommen till Hemslöjdens interna sida. Här hittar du material du kan använda i ditt arbete med din hemslöjdsförening. Här finns till exempel information om hur du beställer marknadsföringsmaterial, en guide till hur du administrerar Slöjdkalendern och information om hur den visuella identiteten kan användas.

Du kan komma åt alla sidor här men sidan Förbundsstämma 2017 är en sida som är skyddat med ett lösenord på grund av att det endast rör Hemslöjdsföreningarnas styrelser. Om du inte redan har fått lösenordet kan du kontakta Agneta Carlson, kansliansvarig, epost: agneta.carlson@hemslojden.org.