Gesäll- och mästarbrev

Du som satsar på att bli yrkesverksam inom slöjd och hantverksyrken kan ansöka om gesäll- eller mästarbrev. Hemslöjden godkänner gesäll- och mästarbrev inom följande yrken handvävaryrket, broderiyrket, stickningsyrket, slöjdaryrket trä, träbildhuggaryrket, dräktsömnadsyrket, krukmakar- och garvaryrket.

Keramik av Pernilla Norrman, mästare i krukmakaryrket 2023. Bild: Andreas Larsson.

Läs mer om 2023 års gesäller och mästare här!

Gesällbrev

För att få avlägga ett gesällprov måste du ha minst tre års yrkesutbildning med praktik. Gesällprovets omfattning ser du i provbestämmelserna för respektive yrke, se nedan. Gesällprovet kan utföras i slutet av en utbildning eller som enskilt arbete. När gesällprovet är inlämnat avgör en granskningsnämnd om det ska belönas med ett gesällbrev.

Hemslöjden bedömer gesällprov inom följande yrken:

 • Handvävaryrket/konstvävaryrket
 • Broderiyrket/konstsömnadsyrket
 • Stickningsyrket, handstickning/handstickningsmaskin
 • Slöjdaryrket – trä
 • Krukmakaryrket
 • Träbildhuggaryrket
 • Garvaryrket
 • Dräktsömnadsyrket
Claes Larsson tar emot gesallbrev i slöjdaryrket trä på trappan i Stadshuset

Claes Larsson tar emot sitt gesallbrev i slöjdaryrket trä

Så här går det till vid ansökan om gesällprov (speciella ansökningstider gäller för krukmakaryrket, se nedan):

 • Ansökan om yrkesprov lämnas på särskild blankett som finns på Sveriges Hantverksråds webbplats.
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arbetet och hur mycket material och tid som beräknas gå åt.
 • Förslaget ska godkännas av Hemslöjdens granskningsnämnd innan provet kan påbörjas.
 • När förslaget är godkänt utses en branschkunnig kontrollant som ska följa arbetet. Den är närvarande när du startar provarbetet och när du genomför särskilt väsentliga moment.
 • Det färdiga provet lämnas in vid nästa ansökningstillfälle för granskning och bedömning av granskningsnämnden, om du sökt 1 februari så ska gesällprovet lämnas till 1 september.
 • Den som får sitt prov godkänt får gesällbrev från Sveriges Hantverksråd.
 • Utdelningen sker en gång per år.
 • Sista dag för ansökan är 1 februari och 1 september.

Gesällprov i krukmakaryrket 2024.

Datum för genomförande av gesällprov är 23 augusti 2024. Provet genomförs på Formakademin i Lidköping. Sista ansökningsdag är 25 maj 2024.
Ansökan ska innehålla ifylld blankett Anmälan om gesällprov, kopior på utbildning/arbetslivserfarenhet som styrker minst 3 500 timmar i yrket,  skisser med mått på serieproduktion, se under Praktiskt prov bilaga 1 i Provbestämmelserna. Avgiften på 1500 kr ska vara betald senast 25 maj för att ansökan ska behandlas. Ansökan skickas digitalt till info@hemslojden.org som ett PDF dokument.

Krukmakargesällerna Michelle Reeve och Maria Englund poserar i verkstad.

Krukmakargesällerna Michelle Reeve och Maria Englund. Foto: Stefan Andersson

Provbestämmelser för gesällbrev (i pdf)

Dräktsömnadsyrket och Krukmakaryrket är reviderade i december 2023.
För Dräktsömnadsyrket har antalet plagg utökats och för Krukmakaryrket har vikten på tallrik och kanna förändrats.
Sveriges Hantverksråd har höjt den administrativa avgiften för gesällbrev 1 januari 2024, se vidare i provbestämmelserna och i ansökningshandlingen här

Mästarbrev

För att erhålla ett mästarbrev ska du ha minst 10 000 timmar inom yrket, vilket motsvarar cirka sex års dokumenterad utbildning och/eller arbete inom yrket. Du ska också ha genomgått Sveriges Hantverksråds Mästarutbildning. Mästarutbildningen genomförs kontinuerligt genom Sveriges Hantverksråd.

Innan ansökan skickas in ska branschen ha validerat yrkeskunskaperna genom godkännande av gesällprov eller genom att en dokumentation av genomförda arbeten visas och bedöms. Valideringen genomförs av Hemslöjden två gånger per år; 1 februari och 1 september.

Ansökan till mästarutbildningen (med vidimerade handlingar)ska göras på ansökningsblankett som finns på Sveriges Hantverksråds webbplats.

Utdelningen av mästarbrevet sker en gång per år.

Konstsömnadsmästaren Katarina Evans försjunken i sitt arbete.

Katarina Evans har mästarbrev i konstsömnadsyrket.

Bestämmelser för mästarbrev (i pdf)

Läs intervjuer med tidigare gesäller och mästare

Dubbla gesällbrevsinnehavaren Dietrich Staemmler i blå- och vitrutig skjorta och röda hängslen på sommaräng.

Dietrich Staemmler har dubbla gesällbrev, ett i möblesnickeri och ett i slöjdaryrket trä.

 

Agneta Carlson
Hemslöjdens förbundskansli
Telefon: 08-545 494 52
E-post: agneta.carlson@hemslojden.org