Gesäll- och mästarbrev

Du som satsar på att bli yrkesverksam inom slöjdyrken kan ansöka om gesäll- eller mästarbrev. Hemslöjden godkänner gesäll- och mästarbrev inom vissa textila yrken, träslöjd, krukmakar- och kakelugnsmakaryrket och nu även garvaryrket.

Förutom ett godkänt prov krävs en stor teoretisk och praktisk kunskap inom området.

Gesällbrev

För att få avlägga ett gesällprov måste du ha minst tre års yrkesutbildning med praktik. Gesällprovets omfattning ser du i provbestämmelserna för respektive yrke, se nedan. Gesällprovet kan utföras i slutet av en utbildning eller som enskilt arbete. När gesällprovet är inlämnat avgör en granskningsnämnd om det ska belönas med ett gesällbrev.

Hemslöjden bedömer gesällprov inom följande yrken:

 • Handvävaryrket/konstvävaryrket
 • Broderiyrket/konstbroderiyrket
 • Stickningsyrket, handstickning/handstickningsmaskin
 • Slöjdaryrket – trä
 • Krukmakaryrket
 • Träbildhuggaryrket
 • Kakelugnsmakaryrket
 • Garvaryrket
 • Dräktsömnadsyrket

 

Claes Larsson tar emot gesallbrev i slöjdaryrket trä på trappan i Stadshuset

Claes Larsson tar emot sitt gesallbrev i slöjdaryrket trä

 

Så här går det till vid ansökan om gesällprov (speciella ansökningstider gäller för krukmakaryrket, se nedan):

 • Ansökan om yrkesprov lämnas på särskild blankett som finns på Sveriges Hantverksråds webbplats.
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arbetet och hur mycket material och tid som beräknas gå åt.
 • Förslaget ska godkännas av Hemslöjdens granskningsnämnd innan provet kan påbörjas.
 • När förslaget är godkänt utses två branschkunniga kontrollanter som ska följa arbetet. De är närvarande när du startar provarbetet och när du genomför särskilt väsentliga moment.
 • Provet ska vara avslutat inom 6 månader.
 • Det färdiga provet lämnas till granskningsnämnden för bedömning
 • Den som får sitt prov godkänt får gesällbrev från Sveriges Hantverksråd.
 • Utdelningen sker en gång per år.
 • Sista dag för ansökan är 1 februari och 1 september.

Gesällprov i krukmakaryrket 2022
Information om när möjlighet att göra gesällprov 2022 läggs ut här så fort datum är bestämt.

Krukmakargesällerna Michelle Reeve och Maria Englund poserar i verkstad.

Krukmakargesällerna Michelle Reeve och Maria Englund. Foto: Stefan Andersson

 

Provbestämmelser för gesällbrev (i pdf)

 

Dubbla gesällbrevsinnehavaren Dietrich Staemmler i blå- och vitrutig skjorta och röda hängslen på sommaräng.

Dietrich Staemmler har dubbla gesällbrev, ett i möblesnickeri och ett i slöjdaryrket trä.

Tidigare gesäller berättar om sina prov:

Mästarbrev

För att erhålla ett mästarbrev ska du ha minst 10 000 timmar inom yrket, vilket motsvarar cirka sex års dokumenterad utbildning och/eller arbete inom yrket. Du ska också ha genomgått Sveriges Hantverksråds Mästarutbildning. Mästarutbildningen genomförs kontinuerligt genom Sveriges Hantverksråd.

Innan ansökan skickas in ska branschen ha validerat yrkeskunskaperna genom godkännande av gesällprov eller genom att en dokumentation av genomförda arbeten visas och bedöms (gäller inte krukmakaryrket, se provbestämmelserna). Valideringen genomförs av Hemslöjden två gånger per år; 1 februari och 1 september.

Ansökan till mästarutbildningen (med vidimerade handlingar) ska göras på ansökningsblankett som finns på Sveriges Hantverksråds webbplats.

Utdelningen av mästarbrevet sker en gång per år.

 

Konstsömnadsmästaren Katarina Evans försjunken i sitt arbete.

Katarina Evans har mästarbrev i konstsömnadsyrket.

 

Bestämmelser för mästarbrev (i pdf)

Läs intervjuer med tidigare mästare

Agneta Carlson
Hemslöjdens förbundskansli
Telefon: 08-545 494 52
E-post: agneta.carlson@hemslojden.org