Gesäll- och mästarbrev

Du som satsar på att bli yrkesverksam inom slöjdyrken kan ansöka om gesäll- eller mästarbrev. Hemslöjden godkänner gesäll- och mästarbrev inom vissa textila yrken, träslöjd och krukmakaryrket.

Förutom ett godkänt prov krävs en stor teoretisk och praktisk kunskap inom området.

Gesällbrev

Hemslöjden bedömer gesällprov inom följande yrken:

 • Handvävaryrket/konstvävaryrket
 • Broderiyrket/konstbroderiyrket
 • Stickningsyrket, handstickning/handstickningsmaskin
 • Slöjdaryrket – trä
 • Krukmakaryrket
 • Träbildhuggaryrket

För att få avlägga ett gesällprov måste du ha minst tre års yrkesutbildning med praktik. Gesällprovet som ska omfatta minst 160 timmar kan utföras i slutet av en utbildning eller som enskilt arbete. När gesällprovet är inlämnat avgör en granskningsnämnd om det ska belönas med ett gesällbrev.

Så här går det till vid ansökan om gesällprov (speciellt förfarande gäller krukmakaryrket):

 • Ansökan om yrkesprov ska lämnas in på en särskild blankett som går att hitta på Sveriges Hantverksråds webbplats.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av arbetet och hur mycket material och tid som beräknas gå åt, se provbestämmelser för gesällbrev nedan
 • Förslaget ska godkännas av Hemslöjdens granskningsnämnd innan provet kan påbörjas.
 • När förslaget är godkänt utses två branschkunniga kontrollanter som ska följa arbetet. De är närvarande när du startar provarbetet och när du genomför särskilt väsentliga moment.
 • Provet ska vara avslutat inom 6 månader.
 • Det färdiga provet lämnas till granskningsnämnden för bedömning
 • Den som får sitt prov godkänt får gesällbrev från Sveriges Hantverksråd.
 • Utdelningen sker en gång per år.
 • Sista dag för ansökan är 1 februari och 1 september.

Provbestämmelser för gesällbrev

Tillägg för krukmakaryrket: 1 februari är sista ansökningsdag för de som ansöker om validering av gesällprovet och 1 juni gäller för de som ansöker om att göra gesällprov (utförs den 16 augusti i Lidköping) men även de som ansöker om validering av gesällprovet.

Mästarbrev

För att erhålla ett mästarbrev ska du ha minst 10 000 timmar inom yrket, vilket motsvarar cirka sex års dokumenterad utbildning och/eller arbete inom yrket. Du ska också ha genomgått Sveriges Hantverksråds Mästarutbildning.

Mästarutbildningen genomförs kontinuerligt genom Sveriges Hantverksråd. Innan ansökan skickas in ska branschen ha validerat yrkeskunskaperna genom godkännande av gesällprov eller genom att en dokumentation av genomförda arbeten visas och bedöms. Om du inte har ett gesällprov sedan tidigare ska alltså dina arbeten valideras innan du kan ansöka till mästarutbildningen. Valideringen genomförs av Hemslöjden två gånger per år; 1 februari och 1 september.

Ansökan till mästarutbildningen (med vidimerade handlingar)ska göras på ansökningsblankett som finns på Sveriges Hantverksråds webbplats.

Utdelningen av mästarbrevet sker en gång per år.

Bestämmelser för mästarbrev (i pdf)

Läs om mästare och gesäller från tidigare år

Agneta Carlson
Hemslöjdens förbundskansli
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: agneta.carlson@hemslojden.org