Korgar

Intresset för korgar ökar men samtidigt blir det allt färre som kan hantverket. Korgmakarna i Sverige blir allt äldre och färre och kunskapen om hur man binder och flätar korgar riskerar att försvinna.

Korgen har följt människan i många tusen år och finns på de flesta platser på jorden. I korgen möts material, teknik, form och funktion. Teknikerna är likartade runt om i världen men materialen har oftast varit lokala.

Korgar har många klimatfördelar. De tillverkas oftast i naturmaterial vilket gör att de kan komposteras och återföras till kretsloppet igen. Därför är de ett bra alternativ till plast- och textilkassar.

På den här sidan har vi samlat aktuell information om korgar. Här hittar du:

SEMINARIUM: KORGEN LYFTER

Den 26 oktober anordnas ett seminarium på Sörmlands Museum som en final på projektet Korgen lyfter. Projektledarna Sofia Månson och Helena Åberg berättar om all erfarenhet som samlats in och ställer frågor om hur vi tryggar kunskapsöverföring av korgslöjdens immateriella kulturarv – ett av mänsklighetens äldsta hantverk? Vilka resurser finns och på vilkas axlar vilar ansvaret att föra traditionell hantverkskunskap vidare? Mer information om program, föreläsare och anmälan hittar du här.

VANDRINGSUTSTÄLLNINGEN ÄLSKADE KORG

Utställningsturné 2023 – 2024: Ronneby (25/11-7/1), Borås (1/6-31/8), Härnösand (hösten 2024)

Flätat, bundet och vridet. Om korgens funktion genom tiderna, om teknik och material. Samt korgar från Norrbottens museums samlingar och lokala slöjdare.

Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg. Korgen som bärhjälp, transport och förvaring har en lång tradition i Sverige och korgar från andra delar av världen är vanliga i våra inredningsbutiker. Även i webbutikerna har korgen i digital form en given plats. Däremot finns det inte många korgmakare kvar i Sverige och kunskapen om hur man binder och flätar korgar försvinner bort.

Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet. Kan vi hålla det klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?

I denna utställning lyfts korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia. Utställningen visar en stor mängd korgar, material och korgtekniker från olika delar av Sverige samt korgar från Norrbottens museums samlingar och lokala slöjdare.

Slöjdare i vandringsutställningen:

  • Göran Andersson, Storvik, Ingrid Andreasson, Ödenäs, Curt Bengtsson, Bollebygd, Majken Bertilsson, Lund, Cecilia Blomkvist, Mariestad, Gerd Boêthius, Åkers styckebruk
  • Fredrik Eriksson, Falun, Gunnel Eriksson, Botsmark, Kalle Forss, Landskrona, Jonas Hasselrot, Södertälje, Steen Hedegaard Madsen, Danmark, Carina Hedin, Boxholm
  • Jan Johansson, Jämshög, Bengt Jonsson, Falun, Peter Jydemand, Linköping, Kerstin Jönsson, Kävlinge, Maria Jönsson, Marieholm, Fia Kaddik, Jokkmokk, Sten Kans, Våmhus
  • Erna-Lill Lindén, Nyköping, Karin Lundholm, Iggesund, Björn Majors, Tällberg, Mona Malmqvist Sjöstedt, Filipshyttan, Anders Moberg, Katrineholm, Yukari Ota , Bollnäs
  • Finn Pranter, Falun, Annette Schmidt, Leksand, Mikael Svensson, Ronneby, Rune Svensson, Visby, Inga-Lena Åkesson, Bollnäs, Katarina Åman, Skellefteå

Älskade korg! är en vandringsutställning och del av projekt ”Korgen lyfter”. Den har producerats av Sörmlands museum i samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund och Östergötlands läns hemslöjdsförening.

KORGUTBILDNINGAR OCH KURSER

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ska utveckla och främja hemslöjden i Sverige. Vi gör det bl.a. genom att verka för hög standard på utbildning och arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.

Därför arbetar vi tillsammans med flera aktörer för att se till att kunskaperna om korgtillverkning lever vidare genom kurser och utbildningar.

Hemslöjdens medlemsföreningar genomför regelbundet olika kurser inom korgområdet där alla kan delta, oavsett förkunskaper. Ta en titt i Slöjdkalendern för att hitta en kurs nära dig!

Korgar av spån och björkrot, ht 2023

För dig med lite mer förkunskaper arrangerar Sätergläntan, distanskursen ”Korgar av spån och björkrot”. Kursstart är 1 september.

Utbildningen ger kunskap, förståelse och fördjupning i tekniker och material inom korg och tillverkning som har anknytning till traditionella slöjd- och hantverkstekniker som bevarar och utvecklar våra kulturarv.

Momenten innehåller praktiska och teoretiska delar, tar upp estetiska och historiska metoder liksom redskap samt dess funktioner.

Kursen ska leda till en förståelse för traditioners betydelse för utveckling och förnyelse inom slöjd- och hantverksområdet.

Momenten ska leda till att ge färdigheter för att kunna arbeta med rekonstruktioner eller för att uttrycka sig med ett eget formspråk och om hur man kan arbeta med produktutveckling inom slöjd- och hantverksområdet inom korg och tillverkning.

Läs mer om kursen ”Korgar av spån och björkrot”.

Flyer för korgkurs

Unikt pilotprojekt: ”Tillverka korgar i fyra tekniker”

Den digitala utbildningen ”Tillverka korgar i fyra tekniker” arrangerades av Hemslöjden, i samarbete med projektet Korgen lyfter under 2021-2022 och lade grunden till Sätergläntans distanskurs ovan.

Kursen lärde ut teknikerna hedaredskorg med träbotten, att binda halmlöb med pilskenor, revbenskorg i grangrenar och granrötter samt skäppekorg i hassel. Kursen gavs på olika platser i landet där rätt förutsättningar och tradition finns för just den tekniken. Mellan de fysiska träffarna fortsatte kursen med uppföljning och handledning på distans.

FLERÅRIGT KORGPROJEKT: ”KORGEN LYFTER”

Projektet ”Korgen lyfter är en gemensam flerårig korgsatsning på initiativ av hemslöjdskonsulenterna i Östergötland, Sörmland och Skåne. Projektet vill visa vilken rik korgproduktion Sverige har haft och att det finns viktig kunskap kvar att ta vara på. En förhoppning är att fler ska bli inspirerade av att använda och tillverka korgar.

Läs mer om projektet på hemsidan Korgen lyfter”. Där finns bl.a. en faktabank om korgar och en videopodd om korgar. Projektet driver också ett Instagramkonto där du kan följa vandringsutställningen ”Älskade Korg!” som ingår i projektet.

KORGAR PÅ NÄTET

Alltid öppet, oftast gratis – på internet kan du förlora dig i korgens prakt utan att hoppa ur pyjamasen.

  • Korgar ur Hemslöjdens samlingar

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ansvarar över Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum där vi tillgängliggör hemslöjd från förr. Här hittar du t.ex. pilkorgar, spånkorgar, enekorgar, korgar från Halland, löb (bruksföremål gjorda av halm) och andra korgar i olika material och tekniker.

  • Digitalt om korgar från Sörmlands museum

”En korg från Sörmland och en korg från Egyptens pyramider kan ha mycket gemensamt, trots stor variationsrikedom och avstånd i tid och rum. Korgen är gränslös. Teknikerna är spridda över hela världen, men materialen är lokala.”

Besök korgutställningen på Sörmlands museum

  • Digital korgutställning från Trelleborg

På digitalt museum finns utställningen ”Korg!” med korgar ur Trelleborgs museums samlingar.

FILMER OM KORGAR

Att fläta korgar i granrot

I den här filmen från Sörmlands museum flätar Erna-Lill Lindén korgar i granrot.

Lär dig fläta en korg av tidningspapper

I den här instruktionsfilmen från Sörmlands museum får du lära dig att fläta en korg av tidningspapper.

Joakim och korgen

En del av utställningen Fas Trä, producerad av Västarvets Hemslöjdskonsulenter 2017. Här berättar Joakim Lilja om en speciell enekorg, och visar flera slöjdmoment.

Näverkonten från 1971

En film från Västerbottens museum, inspelad i Vilhelmina 1971, om att fläta en näverkont.

Våmhuskorgen

En film från Västerbottens museum där Säs Holger visar hantverk i världsklass.