Korgar

Intresset för korgar ökar men samtidigt blir det allt färre som kan hantverket. Korgmakarna i Sverige blir allt äldre och färre och kunskapen om hur man binder och flätar korgar riskerar att försvinna.

Korgen har följt människan i många tusen år och finns på de flesta platser på jorden. I korgen möts material, teknik, form och funktion. Teknikerna är likartade runt om i världen men materialen har oftast varit lokala.

Korgar har många klimatfördelar. De tillverkas oftast i naturmaterial vilket gör att de kan komposteras och återföras till kretsloppet igen. Därför är de ett bra alternativ till plast- och textilkassar.

På den här sidan har vi samlat aktuell information om korgar. Här hittar du:

 

VANDRINGSUTSTÄLLNING: ”ÄLSKADE KORG”

Visas på Österlens museum, Simrishamn 18 september 2021 – 30 januari 2022

Älskade korg – Bundet, flätat och vridet, är en vandringsutställning, framtagen våren 2020 i ett samarbete mellan Sörmlands museum, Östergötlands läns hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund.

Älskade korg är en vandringsutställning om korgar

Utställningen lyfter korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia.

Korgar, material och tekniker

I utställningen visas en stor mängd korgar, material och korgbindningstekniker från olika delar av Sverige.

Arrangörer finns på plats i utställningen och berättar. Korgmakarna finns på plats för demonstrationer av:

Pilflätning: Annmarie Jönsson och Maria Jönsson
Gräskorgar: Michael Ritter

I vandringsutställningen ingår korgar av ett trettiotal nu verksamma korgmakare. Under utställningsperioden på Österlens Museum är utställningen förstärkt med korgar ifrån museets samlingar samt fler skånska korgmakare.

Korgslöjdare på plats

Majken Bertilsson, Kerstin Jönsson, Anne-Marie Jönsson, Maria Jönsson, Ingalill Nilsson, Ann-Sofie Nilsson, Michael Ritter, Steen Madsen

Vill väcka nyfikenhet kring hantverket

Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet. Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg.

Korgen som bärhjälp, transport och förvaring har en lång tradition i Sverige och korgmöbler trendar i våra inredningsbutiker. Även i webbutikerna har korgen i digital form en given plats. Däremot finns det inte många korgmakare kvar i Sverige och kunskapen om hur man bider och flätar korgar försvinner bort.

Läs mer om utställningen och alla utställarna.

UNIKT PILOTPROJEKT: DISTANSKURS I KORGTILLVERKNING

Flyer för korgkurs

I Sverige har vi en rik och varierad korgtradition. Men det blir allt färre slöjdare som behärskar tekniken att tillverka korgar. Därför anordnar nu Hemslöjden, i samarbete med projektet Korgen lyfter, en första distanskurs där fyra olika korgtekniker lärs ut.

Tillverka korgar i fyra tekniker

Kursen lär ut teknikerna hedaredskorg med träbotten, att binda halmlöb med pilskenor, revbenskorg i grangrenar och granrötter samt skäppekorg i hassel. Kursen ges på olika platser i landet där rätt förutsättningar och tradition finns för just den tekniken. Mellan fysiska träffarna fortsätter kursen med uppföljning och handledning på distans.

Denna kursomgång är nu fulltecknad. Vi återkommer med mer information när nästa kurstillfälle närmar sig.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ska utveckla och främja hemslöjden i Sverige. Vi gör det bl.a. genom att verka för hög standard på utbildning och arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.

FLERÅRIGT KORGPROJEKT: ”KORGEN LYFTER”

Projektet ”Korgen lyfter är en gemensam flerårig korgsatsning på initiativ av hemslöjdskonsulenterna i Östergötland, Sörmland och Skåne. Projektet vill visa vilken rik korgproduktion Sverige har haft och att det finns viktig kunskap kvar att ta vara på. En förhoppning är att fler ska bli inspirerade av att använda och tillverka korgar.

Läs mer om projektet på hemsidan Korgen lyfter”. Där finns bl.a. en faktabank om korgar och en videopodd om korgar. Projektet driver också ett Instagramkonto där du kan följa vandringsutställningen ”Älskade Korg!” som ingår i projektet.

KORGAR PÅ NÄTET

Alltid öppet, oftast gratis – på internet kan du förlora dig i korgens prakt utan att hoppa ur pyjamasen.

  • Korgar ur Hemslöjdens samlingar

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ansvarar över Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum där vi tillgängliggör hemslöjd från förr. Här hittar du t.ex. pilkorgar, spånkorgar, enekorgar, korgar från Halland, löb (bruksföremål gjorda av halm) och andra korgar i olika material och tekniker.

  • Digitalt om korgar från Sörmlands museum

”En korg från Sörmland och en korg från Egyptens pyramider kan ha mycket gemensamt, trots stor variationsrikedom och avstånd i tid och rum. Korgen är gränslös. Teknikerna är spridda över hela världen, men materialen är lokala.”

Besök korgutställningen på Sörmlands museum

  • Digital korgutställning från Trelleborg

På digitalt museum finns utställningen ”Korg!” med korgar ur Trelleborgs museums samlingar.

FILMER OM KORGAR

Att fläta korgar i granrot

I den här filmen från Sörmlands museum flätar Erna-Lill Lindén korgar i granrot.

Lär dig fläta en korg av tidningspapper

I den här instruktionsfilmen från Sörmlands museum får du lära dig att fläta en korg av tidningspapper.

Joakim och korgen

En del av utställningen Fas Trä, producerad av Västarvets Hemslöjdskonsulenter 2017. Här berättar Joakim Lilja om en speciell enekorg, och visar flera slöjdmoment.

Näverkonten från 1971

En film från Västerbottens museum, inspelad i Vilhelmina 1971, om att fläta en näverkont.

Våmhuskorgen

En film från Västerbottens museum där Säs Holger visar hantverk i världsklass.