Om lin, Litteraturlista

Litteraturlista till teknikhäftet "Om lin", utgiven av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Stockholm, 2022.

På den här sidan hittar du en litteraturlista till teknikhäftet ”Om lin”, utgiven av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Stockholm, 2022. Är du återförsäljare? Här hittar du all information om hur du beställer böcker och häften från Hemslöjden.

Litteraturlista

Almedals 150 års jubileet 1846-1996 (1996)

Anderson, Eva Linet i Uppland (Stockholm 2017)

Fröier, Kåre Lin och Hampa  (LT:s förlag. Stockholm 1960)

Fröier, Kåre och Sundbladh-Laurin, Brita Linet i dagens hemslöjd (LT:s förlag 1983)

Fröier Kåre och Zienkiewicz,  Henryk,  Linboken, Hemodling och hemberedning (LT:s förlag 1979)

Industridepartementet. Inhemsk odling och beredning av lin. Betänkande utgivet av Linutredningen. DsJ 1978:1. Västerbottens läns hembygdsförening, Västerbotten 3:74. Umeå 1974.

Jordbrukarungdomens förbund JUF, Årsberättelser 1917.

Julius, Arvid Almoge och Hemslöjd. Några bidrag till en Uppländsk Kulturhistoria. AB Akademiska bokhandeln. Uppsala 1915.

Länsmuseet i Gävleborgs län, Linet i länet  (Gävle 1985)

Nationalmuseum. Damast på bordet. Nationalmuseum utställningskatalog nr 536. Uddevalla 1990.

Quenter, Ewa, Lin och linne seder och bruk (Prisma 1999)

Sjunneson, Kjell Modern svensk linberedning (Kristinehamn 1943)

Stawenow-Hidemark, Elisabet  Damast och dräll på Grönsöö, bordets prydnad-kvinnors stolthet. (2003)

Svenska landsbygdens ungdomsförbund SLU, Handledning i praktisk verksamhet  (Vimmerby 1942)

Sveriges Allmänna Linodlingsförening, Meddelanden från 1947, 1949, 1950 och 1951.

Thorman, Elisabeth Damast från Stockholms län,Stockholm Akademien för de fria konsterna 1-15          September 1936.

Topelius, AnnSofie, Om signering på damasttyg från Vadstena Fabrik (Linköping 1980)

Warburg, Lise, Spinnbok en praktisk handledning i handspinning. Spindebok. Borgens Forlag 1974. (Wahlström & Widstrand. Uddevalla 1980)

Wiren, Dag Spinnerskorna i Odensala. (Odensala 1984)

von Stockenström, Ann-Marie, Spinnredskapen förr och nu.  (Svensk Hemslöjd. Stockholm 1990)

Tidskrifter

Hemslöjd nr 4. Stockholm, 2014.

Väv Magasinet textil tidskrift nr 2. Linköping, 2021.

På engelska

National flax museum, Bert Dewilde, Flax in Flanders history and technical evolution folklore                    anno 1999.National flax museum Kortrijk. Belgien.

Olive and Harry Linder, Handspinning Flax. Libary of Congress Catalog. Card Number 86-61282. Phoenix, Arizona, 1986.

Ladda ned litteraturlistan som PDF

Mer om lin

Läs mer om Hemslöjdens nordiska projekt 1 KVM LIN. Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Vi guidar dig längs resans gång!