Varumärkesplattform

Allt vi säger och allt vi gör kommunicerar. Det bildar grunden för hur människor uppfattar vår organisation. Hemslöjdens varumärkesplattform är framtagen i ett samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor, hemslöjdsföreningar och länshemslöjdskonsulenter/utvecklare och är ett verktyg för ditt kommunikationsarbete.

I varumärkesplattformen finns våra gemensamma värderingar, missionen, visionen, personligheten och andra användbara verktyg. Varumärkesplattformen är Hemslöjdens själ medan den visuella identiteten är ansiktet utåt och en gemensam nämnare för allt vi står för.

År 2016 uppdaterade vi varumärkesplattformen med vår gemensamma visuella identitet med typsnitt och nya bilder.