Stipendier

Hemslöjden premierar slöjdare och konsthantverkare med genuin kunskap som vill utveckla slöjden. Varje år delar vi ut ett antal stipendier.

ryamatta

Hemslöjdens stipendier kan sökas av både studenter och verksamma. Vissa stipendier är avsedda för ett speciellt ändamål, till exempel utbildning. Välkommen med din ansökan!

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer Stipendiet ska användas för utbildning.

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

Carl Lamberths stiftelse 

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, för studieresor företrädesvis utomlands

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige

Greta Johanssons linfond

Stipendiet delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till den sökande, varför stipendiet söks, vad stipendiet ska användas till och eventuella referenser

Sätergläntans Vänners stipendium

Sätergläntans Vänners stipendium delas ut till studerande på Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk,som ägnat mycket tid åt att skaffa sig kunskap om slöjd och hantverkstekniker och befinner sig i ett skede i sina studier där examensarbete, gesällbrev eller annan form av arbete på avancerad nivå ska utföras. Stipendiet kan sökas av enskild person, föreslås av extern person eller utses av stipendiets nämnd.

Lokala stipendier

Många av Hemslöjdens lokala hemslöjdsföreningar delar ut stipendier. Kontakta dem för mer information. Till hemslöjdsföreningarna.

ANSÖK

Ansök via länk

Gäller för Märtha Gahns stiftelse, Bo Hammarskjölds stiftelse, Carl Lamberts stiftelse och Ingeborg Strömbergs stiftelse.

Ansökan är nu stängd men öppnar igen i augusti 2023.

Mejla PDF

Gäller för Greta Johanssons linfond och Sätergläntans Vänners fond.

Ansökan ska vara i form av en PDF (text och bilder på max 20 MB) Ansökan är nu stängd men öppnar igen i augusti 2023.

Tidigare års stipendiater

2019 års stipendiater

2018 års stipendiater

Kontaktperson:

Sarah Eriksson
Hemslöjdens riksförbund
Telefon: 08-54 54 94 57
E-post: info@hemslojden.org