Stipendier

Hemslöjden premierar slöjdare och konsthantverkare med genuin kunskap som vill utveckla slöjden. Varje år delar vi ut ett antal stipendier.

ryamatta

Hemslöjdens stipendier kan sökas av både studenter och verksamma. Vissa stipendier är avsedda för ett speciellt ändamål, till exempel utbildning. Välkommen med din ansökan!

Mer information om hur du gör finns längre ner på sidan.

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer Stipendiet ska användas för utbildning.

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

Carl Lamberths stiftelse

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, för studieresor företrädesvis utomlands.

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige.

Barbro Wingstrands stipendium

Stipendiet delas ut till slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Barbro Wingstrands stipendium går inte att söka, stipendiaten utses av en jury. 2016 delades 100 000 kronor ut till skinngarvaren Lotta Rahme och 2015 tilldelades damastvävaren Hans Thomsson samma summa.

Ansök

Ansökan är öppen från den 1 mars till den 2 april 2018.

Hemslöjdens riksförbund delar ut dessa stipendier i slöjd och många av de lokala hemslöjdsföreningarna delar också ut stipendier. Kontakta dem för mer information.

 

Tidigare års stipendiater

Stipendierna för 2017 delades ut den 7 september 2017 på evenemanget Handmade Issues på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Kontaktperson:

Agneta Carlson
Hemslöjdens riksförbund
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: info@hemslojden.org