Stipendier

Hemslöjden premierar slöjdare och konsthantverkare med genuin kunskap som vill utveckla slöjden. Varje år delar vi ut ett antal stipendier.

ryamatta

Hemslöjdens stipendier kan sökas av både studenter och verksamma. Vissa stipendier är avsedda för ett speciellt ändamål, till exempel utbildning. Välkommen med din ansökan!

Sidans innehåll

Utdelning 2024

2024 delar vi ut stipendier ur följande fonder och stiftelser:

  • Bo Hammarskjölds stiftelse – 85 000 kr
  • Märtha Gahns stiftelse – 35 000 kr
  • Ingeborg Strömbergs stiftelse – 10 000 kr
  • Carl Lamberths stiftelse – 15 000 kr
  • Greta Johanssons linfond – 30 000 kr

Här kan du läsa mer om 2023 års stipendiater.

2023 var det sista gången vi delade ut Sätergläntans Vänners stipendium.

Läs mer om hur du ansöker längre ner på sidan. Sökperioden är 15 augusti – 15 septemberårligen.

Stipendier

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer Stipendiet ska användas för utbildning.

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

Carl Lamberths stiftelse

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, för studieresor företrädesvis utomlands.

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige.

Greta Johanssons linfond

Stipendiet delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till den sökande, varför stipendiet söks, vad stipendiet ska användas till och eventuella referenser.

Lokala stipendier

Många av Hemslöjdens lokala hemslöjdsföreningar delar ut stipendier. Kontakta dem för mer information. Till hemslöjdsföreningarna.

Ansökan

Läs mer om ansökan under frågor och svar.

Ansökan sker via länk

Länken publiceras här när ansökan är öppen.

Ansökan är nu stängd och öppnar åter den 15 augusti 2024 

Frågor och svar

När kan jag ansöka om era stipendier?

Ansökningstiden är 15 augusti tom 15 september årligen.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stipendierna digitalt via en särskild plattform. Där skapar du en ansökan och fyller i uppgifterna samt bifogar bilder. Vi publicerar denna länk på den här sidan när ansökan är öppen för inlämning.

Vilket stipendium kan jag ansöka om?

De stipendier Hemslöjden administrerar har olika inriktningar. Tipset är att, i din ansökan, tydligt beskriva hur du uppfyller inriktningen för stipendiet och vad syftet med din ansökan är. Läs de olika inriktningarna under rubriken ”Stipendier”.

Får jag besked även om jag inte tilldelas stipendium?

Vår ambition är att meddela alla ansökanden även om man inte tilldelas stipendium.

Ska jag redovisa i efterhand om jag tilldelas stipendium?

Det finns i dagsläget inget formellt krav på att skicka in en dokumentation/redovisning i efterhand. Men vi vill dock gärna höra hur det gått med projektet och hålla kontakten med de som mottar våra stipendier.

När ges besked om jag tilldelas stipendium?

Vi har målet att alla ansökanden ska meddelas innan utgången av oktober månad.

Kan jag ge en testamentsgåva till någon utav stiftelserna?

Vid önskan om att skänka pengar eller ge en testamentsgåva till någon utav stiftelserna/fonderna är du välkommen att kontakta oss för mer information. Kontakta kansliet på info@hemslojden.org.

Tidigare stipendiater

2023 års stipendiater

2022 års stipendiater

2021 års stipendiater

2020 års stipendiater

2019 års stipendiater

2018 års stipendiater

2017 års stipendiater

2016 års stipendiater

2015 års stipendiater

Historik

Märtha Gahn

Textilkonstnär Märtha Gahn (1891 – 1973) var under sin karriär bland annat konstnärlig ledare för Svensk Hemslöjd åren 1917 – 1933. Hon ledde sedan utbildningen vid Handarbetets Vänner åren 1933 – 1935. Märtha Gahn engagerade sig inom hemslöjdsrörelsen och tilldelades Hemslöjdens guldmedalj 1970 för sitt arbete. Vid sin död testamenterade hon medel till en fond som skulle förvaltas av SHR.

Bo Hammarskjöld

Bo Hammarskjöld (1891 – 1974) var ordförande för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund mellan åren 1938 och 1953. Han tilldelades Hemslöjdens guldmedalj 1951 för sina insatser inom hemslöjden. I samband med hans 60-årsdag 1952 avsattes medel av förbundet för att upprätta en stipendiefond i hans namn.

Carl Lamberth

Carl Lamberth (1893 – 2000) tillträdde som sekreterare i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 1939 och hade posten i 25 år. Det stipendium som delas ut i Carl Lamberths namn är ett resestipendium till en ung formgivare som kan ge hemslöjden nya mönster ”så att inte rörelsen föråldras och stelnar till”. Han tilldelades hemslöjdens guldmedalj 1965. Vid SHR:s 75-årsjubileum 1987 donerade Carl Lamberth medel till SHR, vilket grundade stipendiefonden. Stipendiet delades ut för första gången 1988.

Ingeborg Strömberg

Ingeborg Strömberg (1899 – 1998) testamenterade en del av sin kvarlåtenskap till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Dessa medel ska förvaltas av SHR och delas ut som stipendier, en stiftelse för detta ändamål bildades 1999. Stipendium delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet.

Greta Johansson

Greta Johansson (1927 – 2022) var utbildad vävlärare och arbetade bland annat som hemslöjdskonsulent i Skaraborg mellan 1958 och 1976. 1977 tillträdde hon som rektor på Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, där arbetade hon fram till sin pension 1992. I samband med pensioneringen gjordes en insamling som blev grunden till den linfond som idag förvaltas av Hemslöjden. Greta tilldelades Hemslöjdens guldmedalj 1992 för sitt arbete med att främja hemslöjd.

Kontakt

Sarah Eriksson
Hemslöjdens riksförbund
Telefon: 08-54 54 94 57
E-post: info@hemslojden.org

In English

The information above is available in English here.

Sidan senast uppdaterad: 2024-06-03

Tillbaka till toppen