Stipendier

Hemslöjden premierar slöjdare och konsthantverkare med genuin kunskap som vill utveckla slöjden. Varje år delar vi ut ett antal stipendier.

ryamatta

Hemslöjdens stipendier kan sökas av både studenter och verksamma. Vissa stipendier är avsedda för ett speciellt ändamål, till exempel utbildning. Välkommen med din ansökan!

Mer information om hur du gör finns längre ner på sidan.

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer Stipendiet ska användas för utbildning. 2019 delas 20 000 kr ut. Se ansökningsformulär nedan

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige. 2019 delas 50 000 kr ut. Se ansökningsformulär nedan

Carl Lamberths stiftelse

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, för studieresor företrädesvis utomlands. 2019 delas 10 000 kr ut. Se ansökningsformulär nedan

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige.
2019 delas 10 000 kr ut. Se ansökningsformulär nedan

Greta Johanssons linfond

Stipendiet om 15 000 kr delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till den sökande, varför stipendiet söks, vad stipendiet ska användas till och eventuella referenser. Ansökan ska vara i form av en PDF (text och bilder på max 20 MB) som skickas in senast 15 september till info@hemslojden.org

Sätergläntans Vänners stipendium

Sätergläntans Vänners stipendium på 20 000 kronor delas ut till studerande på Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk,som ägnat mycket tid åt att skaffa sig kunskap om slöjd och hantverkstekniker och befinner sig i ett skede i sina studier där examensarbete, gesällbrev eller annan form av arbete på avancerad nivå ska utföras. Stipendiet kan sökas av enskild person, föreslås av extern person eller utses av stipendiets nämnd. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till den sökande, varför stipendiet söks, vad stipendiet ska användas till och eventuella referenser. Ansökan ska vara i form av en PDF (text och bilder på max 20 MB) som skickas in senast 15 september till info@hemslojden.org

Barbro Wingstrands stipendium

Stipendiet delas ut till slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Barbro Wingstrands stipendium går inte att söka, stipendiaten utses av en jury. Stipendiet om 100 000 kr tilldelades 2018 trä och hornslöjdaren Johan Labba, 2017 slöjdaren Jonatan Malm, 2016  skinngarvaren Lotta Rahme och 2015 damastvävaren Hans Thomsson.

Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut till en ung slöjdare som arbetar i en frugal anda, det vill säga utifrån ett resurssnålt och utvecklande samtidsperspektiv av slöjdens funktioner, material och tekniker. Stipendiet går inte att söka utan stipendiaten utses av en jury. Det delas ut under 3 år från och med 2018.

Lokala stipendier

Många av Hemslöjdens lokala hemslöjdsföreningar delar ut stipendier. Kontakta dem för mer information. Till hemslöjdsföreningarna.

ANSÖK

Ansök via länk

Gäller för Märtha Gahns stiftelse, Bo Hammarskjölds stiftelse, Carl Lamberts stiftelse och Ingeborg Strömbergs stiftelse.

Ansökan är öppen från den 15 augusti till den 15 september 2019. Klicka här för att ansöka.

Mejla PDF

Gäller för Greta Johanssons linfond och Sätergläntans Vänner.

Ansökan ska vara i form av en PDF (text och bilder på max 20 MB) som skickas in senast 15 september till info@hemslojden.org

Jury utser stipendiat

Gäller för Barbro Wingstrands stipendium och Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium. Dessa går därmed inte att ansöka om.

 

Stipendierna delas ut i november 2019.

 

Tidigare års stipendiater

2018 års stipendiater

Kontaktperson:

Agneta Carlson
Hemslöjdens riksförbund
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: info@hemslojden.org