Årets stipendiater 2018

Ett färgglatt och mönsterrikt skrin i rött med nyckel

Läs om årets stipendiater 2018 och om motiveringarna:

Nils-Johan Labba tilldelas Barbro Wingstrands stipendium på 100 000 kr

Trä- och hornslöjdaren Nils-Johan Labba tilldelas Barbro Wingstrands stipendium på 100 000 kronor för sitt målmedvetna arbete med att lära ut sameslöjd till nya generationer och för sina skickliga och nyskapande slöjdarbeten, förankrade i samiska traditioner.
Han är egenföretagare och har tidigare arbetat som slöjdlärare på Samernas utbildningscentrum.
Nils-Johan föddes 1984 och växte upp i Laevas sameby i Kiruna kommun i en familj med stort intresse för slöjd. Han har släktingar i både de nordsamiska och sydsamiska områdena, vilket syns i hans hantverk. Där han använder sig av både nordsamisk formgivning och sydsamisk ornamentik.
Även om det fortfarande finns familjer där överföringen av traditioner och kunskaper mellan generationerna fungerar, har den slöjdlinje vid Samernas utbildningscentrum, där Nils-Johan Labba undervisat och själv utbildat sig på, stor betydelse för det fortsatta slöjdandet.
Nils-Johan Labba tar sig an slöjden med stort engagemang och beundransvärd målmedvetenhet. Se mer: 4 frågor till Nils Johan.

 


Matilda Sandström, Siljansnäs, tilldelas 20 000 kr ur Bo Hammarskjölds fond

Matilda får stipendiet på 20 000 kr för att utveckla sin skostudio, där hon tillverkar handsydda skor, samt för att fullfölja sin lärlingsutbildning. Stipendiet kan också användas till resor för att få ytterligare kunskaper i historiska hantverkstekniker och folkliga traditioner.


Daniel Lundberg, Offerdal, tilldelas 20 000 kr ur Bo Hammarskjölds fond

Daniel får stipendiet på 20 000 kr för att fortsätta utveckla sitt kunnande i svegsvarvning samt, för att ytterligare ta sitt kunnande till en ny nivå, gå som lärling hos svegsvarvare Jarrod Dahl i USA. Mer om Daniel.


Mariana Silva Varela, Stockholm, tilldelas 20 000 kr ur Bo Hammarskjölds fond

Mariana får stipendiet på 20 000 kr för att fortsätta utforska hur identiteter skapas och visa detta genom att göra fiktiva folkdräkter. Hennes främsta medel är vävningen, konstsömnaden och utforskandet av färger.


Gunvor Johansson, Staffanstorp, tilldelas 20 000 ur Märtha Gahns fond

Gunvor får stipendiet på 20 000 kr för sina stora insatser i att bevara de skånska konstvävnaderna och göra dem tillgängliga för intresserade vävare över hela världen. Många av Gunvors vävar, som ofta återfinns i kyrkliga miljöer, visar på en stark koppling till äldre vävtekniker, men har också ett tydligt samtida uttryck.


Karl Karlsson, Sveg, tilldelas 20 000 kr ur Ingeborg Strömbergs fond

Karl får stipendiet på 20 000 kr för att fortsätta utveckla och utbilda sig inom området skinngarvning och sömnad. Karl visar en stor ambition i att förmedla sina kunskaper till de grupper som har nytta och användning av detta. Stipendiet ska användas till vidareutbildning inom garveri och i förlängningen till egna föreläsningar och kurser avsedda att sprida kunskaperna om garvning och få fler att ta tillvara på och använda skinn.


Greta Johanssons linfond

Det är första gången som stipendiet delas ut och vi vill visa på bredden inom linområdet. Stipendiet tilldelas en konstnär, en ideell förening, en vävlärare och en textilingenjör inom materialteknik.

Elin Johnsson, Hökerum tilldelas 5 000 kr
för att få kunskap och inspiration till nya innovativa lösningar för linframställning i Sverige. Mer om Elin.

De sju häradernas hemslöjdsförening, Borås tilldelas 5 000 kr
som en uppmuntran att fortsätta förvalta och sprida kunskapen om linets fantastiska egenskaper från frö till rock. Mer om föreningen. 

Marie Ekstedt Bjersing, Göteborg tilldelas 5 000 kr
för sin gedigna och grundliga forskning i linnevävar och för att ytterligare fördjupa sig i linspånad och linnevävning. Läs mer om Marie. 

Isabelle Hällsjö, Hälleviksstrand tilldelas 5 000 kr
som en uppmuntran för att ta linet in i större rumsliga sammanhang och utveckla sin teknik och materialbehandling. Se våra frågor till Isabelle. 

 


Second Sunrise – Kerstin Neumüller och Douglas Luhanko – tilldelas Kerstin Andersson Åhlins stipendium på 10 000 kr

I samband med att Kerstin Andersson Åhlin nu går i pension skapas ett stipendium i hennes namn. Stipendiet ska delas ut till en ung slöjdare som arbetar i en frugal anda, det vill säga utifrån ett resurssnålt och utvecklande samtidsperspektiv av slöjdens funktioner, material och tekniker. Ett undersökande och nyfiket förhållningssätt präglar arbetet. ”
Second Sunrise tilldelas Kerstin Andersson Åhlins stipendium på 10 000 kr för fortsatt arbete med att, i en kommersiell kontext, koppla ihop fortbildning, bokutgivning och detaljhandel. Second Sunrise arbetar på ett utforskande och nyfiket sätt för att tillgängliggöra det handgjorda skapandet.
Second Sunrise visar att ”hela världen” kan finnas samlad på en plats utan att behöva etiketteras och att kvalité och miljömedvetenhet kan samverka med ett kommersiellt sammanhang.
Vi hoppas att stipendiet kan vara till nytta i utformandet av fler kurser och i fortsatt arbete.

Frågor och svar till Kerstin och Douglas!

 

 

Läs mer om Hemslöjdens stipendier.

Pressmeddelande 9/11 på MyNewsdesk.