Linstipendium till Isabelle Hällsjö

Isabelle Hällsjö från Hälleviksstrand på Orust får 5 000 kr ur Greta Johanssons linfond som en uppmuntran för att ta linet in i större rumsliga sammanhang och utveckla sin teknik och materialbehandling.

Vem är du och vad jobbar du med?

Mitt namn är Isabelle Hällsjö. Jag lever och verkar längst ut på västra Orust. Efter min examen vid Högskolan för design och konsthantverk, HDK, har jag arbetat utforskande med att bygga tredimensionella textila former och strukturer. Tråden och stickorna är mina främsta uttrycksmedel och skulpterande verktyg. Materialen är främst lin och metall i olika dimensioner, där jag ofta förbehandlar linet på olika sätt. Formatet varierar från kroppsnära till rumsliga objekt.

Foto: Anna von Brömssen

Du har fått Greta Johanssons linstipendium, hur känns det?

Fantastiskt roligt och inspirerande. Linet bär på så många möjligheter att det känns som om jag bara har börjat utforska dem.

 

Och vad är hemslöjd för dig?

Ett handens arbete som får lov att ta tid och där tiden förmedlas ut genom verket.

 

 

 

 

 

 

Årets stipendiater 2018!