Månad: november 2018

Porträtt av Nils Johan Labba, mottagare av Barbro Wingstrands stipendium på 100 000 kr

Nils Johan Labba

Vem är du och vad gör du? Jag är en samisk slöjdare som levt på mitt hantverk senast...