Kontakt

Hemslöjdens förbundskansli och tidningen Hemslöjds redaktion finns på Södermalm i Stockholm. 

Hemslöjdens förbundskansli och tidningen Hemslöjds redaktion finns på Södermalm i Stockholm.

Besöks- och postadress till Hemslöjden

Hemslöjdens förbundskansli
Åsögatan 122
116 24 Stockholm
växel: +46 (0)8-54 54 94 50
info@hemslojden.org

Hemslöjd i sociala medier

Riksförbundskansliet

Hemslöjdens Riksförbund på Facebook

Hemslöjdens Riksförbund på Instagram

Hemslöjdens Riksförbund på LinkedIn

Tidningen Hemslöjd

Hemslöjd på Facebook

Hemslöjd på Instagram