Föreningskunskap

Här hittar du bland annat information om vad det innebär att tillhöra Hemslöjdens riksförbund, stadgar för föreningarna och allmänna tips och råd när en arbetar med föreningsverksamhet.

Att bilda en ideell hemslöjdsförening

Vi har samlat några tips och råd om hur du bildar en ideell hemslöjdsförening.

Tips och råd (pdf)

Ansvar i ideell förening

Ideella föreningars ansvar kommer då och då upp till diskussion i styrelserna. Vilket ansvar har egentligen föreningen och styrelsen?

Om ansvar i ideell förening (pdf)

Medlemskap i Hemslöjden

Vad innebär det att som förening tillhöra Hemslöjdens riksförbund. Vilka medlemsförmåner får du, hur gör man med medlemsavgifter, vad har vi för gemensamma värden?

Medlemskap i Hemslöjden 2022

Normalstadgar för lokalförening

På förbundsstämman i maj 2019 antogs gemensamma normalstadgar för alla lokalföreningar som tillhör riksförbundet.

Normalstadgar lokal hemslöjdsförening antagna 20190525 PDF

Normalstadgar lokal hemslöjdsförening antagna 20190525 Word

Normalstadgar för länsförening/-förbund

På förbundsstämman i maj 2019 antogs gemensamma normalstadgar för alla länsföreningar/-förbund som tillhör riksförbundet.

Normalstadgar länsförbund antagna 20190525 PDF

Normalstadgar länsförbund antagna 20190525 Word

Ordlista

Att sitta med i en styrelse innebär många gånger att komma i kontakt med nya begrepp. Vi har samlat några förklaringar på ord och begrepp som rör mötesteknik.

Ordlista för styrelse (pdf)

Riktlinjer för valberedning

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och ha kvar en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Riktlinjer för valberedning (pdf)