Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på Hemslöjdens förbundskansli, tidningen Hemslöjd och Hemslöjdens förlag. Om du vill komma i kontakt med föreningarna hittar du kontaktuppgifter på respektive föreningssida.

Foton från hösten 2016, fotograf Ellinor Hall (obs ange alltid vid användning).

Kerstin Andersson Åhlin
Verksamhetschef
+46 (0)8-54 54 94 51
kerstin.andersson.ahlin@hemslojden.org

Agneta Carlson
Kansliansvarig
+46 (0)8-54 54 94 52
agneta.carlson@hemslojden.org

Saba Saiedi
Ekonomiassistent
+46 (0)8-54 54 94 54
saba.saiedi@hemslojden.org

Anna Åhlin Orwin
Projektledare
+46 (0)8-54 54 94 47
anna.ahlin.orwin@hemslojden.org

Karin Wrete
Kommunikatör
+46 (0)8-54 54 94 58
karin.wrete@hemslojden.org
Foto: privat

Ulrika Rapp
Förläggare, försäljning, press, Hemslöjdens förlag
+46 (0)8-54 54 94 57
ulrika.rapp@hemslojdensforlag.se

Cecilia Ljungström
Redaktör & formgivare, Hemslöjdens Förlag
+46 (0)8-54 54 94 55
cecilia.ljungstrom@hemslojdensforlag.se

Malin Vessby
Chefredaktör och ansvarig utgivare tidningen Hemslöjd
+46 (0)8-54 54 94 41
malin.vessby@hemslojd-tidningen.se

Maria Diedrichs
Redaktör tidningen Hemslöjd
+46 (0)8-54 54 94 42
maria.diedrichs@hemslojd-tidningen.se

Liv Blomberg
Redaktionssekreterare tidningen Hemslöjd
+46 (0)8-54 54 94 43
liv.blomberg@hemslojd-tidningen.se

Carl Anders Skoglund
AD tidningen Hemslöjd
redaktionen@hemslojd-tidningen.se