Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på Hemslöjdens förbundskansli, tidningen Hemslöjd och Hemslöjdens förlag. Om du vill komma i kontakt med föreningarna hittar du kontaktuppgifter på respektive föreningssida.

Maria Jacobsson
Verksamhetschef
+46 (0)8-545 494 51
maria.jacobsson@hemslojden.org
Foto: Ellen Kraft

Agneta Carlson
Kansliansvarig
+46 (0)8-545 494 52
agneta.carlson@hemslojden.org
Foto: Ellinor Hall

Edith Backlund är kommunikatör på Hemslöjden

Edith Backlund
Kommunikatör (föräldraledig)
+46 (0)8-545 494 58
edith.backlund@hemslojden.org
Foto: Stina Gullander

Maria Smedberg
Vikarierande kommunikatör
maria.smedberg@hemslojden.org
Foto: privat

Sarah Eriksson
Projekt- och kansliassistent
+46 (0)8-545 494 58
sarah.eriksson@hemslojden.org
Foto: privat

Ulrika Rapp
Förläggare, försäljning, press, Hemslöjdens förlag
+46 (0)8-545 494 57
ulrika.rapp@hemslojd.se
Foto: Ellinor Hall

Malin Vessby
Chefredaktör och ansvarig utgivare tidningen Hemslöjd
+46 (0)8-545 494 41
malin.vessby@hemslojd.se
Foto: Ellinor Hall

Maria Diedrichs
Redaktör tidningen Hemslöjd
+46 (0)8-545 494 42
maria.diedrichs@hemslojd.se
Foto: Ellinor Hall

Liv Blomberg
Redaktionssekreterare tidningen Hemslöjd
+46 (0)8-545 494 43
liv.blomberg@hemslojd.se
Foto: Ellinor Hall

Carl Anders Skoglund
AD tidningen Hemslöjd
redaktionen@hemslojd.se
Foto: Ellinor Hall

 

Maria Eklind är ansvarig för Hemslöjdens barn- och ungdomsnätverk.

Maria Eklind
Ansvarig barn- och ungdomsnätverket
maria.eklind@hemslojden.org