Förbundsstämma

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund håller stämma vartannat år. Riksförbundet är ett centralt organ som dels samordnar gemensamma frågor, dels är ett språkrör för slöjdfrågor på riksplanet. Medlemsföreningarna är egna juridiska personer med styrelser och stämmor.  Riks- och länsföreningar utser ombud till riksförbundets stämma.

Nästa förbundsstämma hålls 26-28 maj i Kalmar.