Skyddad: Förbundsstämma 2021

Varmt välkommen till Hemslöjdens förbundsstämma 2021. Stämman sker digitalt via Zoom den 29 maj kl. 9-12. Du som får tillgång till den här sidan är antingen ombud eller ordförande i en riks-, region- eller länsförening. Här nedan hittar du de dokument som behövs för stämman.

Om du har några frågor kontakta kansliet på info@hemslojden.org.

Handlingar till förbundsstämman

Föredragningslista

Dalarnas hemslöjdsförbunds synpunkter på utsända handlingar. Inkomna 30 april och behandlade av SHR:s styrelse den 5 maj. Dalarnas synpunkter har inneburit att bilaga 7 och 10 fått tillägg som är markerade i gult.

Nästa förbundsstämma

Årsredovisning för Hemslöjdens stiftelser 2019

Årsredovisning för Hemslöjdens stiftelser 2020

Inbjudan och praktisk information om Hemslöjdens stämma

I en essä i radioprogrammet OBS i P1 pratade journalisten Eva-Lotta Hultén tidigare i våras om vikten av den praktiska kunskapen. Hon är därför inbjuden för att prata om detta efter stämman. Programpunkten är gemensam med Sätergläntans stämma och kommer att kunna ses här. På denna sidan kommer även enskilda medlemmar kunna följa stämman medan den pågår.