Arrangörsinfo om: Hemslöjdens kurser

Hemslöjdens kurser är Hemslöjdens egen kursverksamhet.

Alla medlemsföreningar inom Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Hemslöjden, har möjlighet att ansöka om medel för kursverksamhet hos Riksförbundet. Hemslöjdens kurser genomförs med bidrag från Skolverket och bidraget beviljas ett år i taget. Ansökan sker i november/december på särskild blankett. Besked om tilldelade lektioner meddelas i början av januari nästkommande år.
Kurserna kan bedrivas som kortare eller längre kurser och ska omfatta minst 16 lektioner och en lektion är 40 minuter. Ersättningen är 200 kr per lektion ( 2024) och ska användas till lärararvode. Vid redovisning ska kopia på löneutbetalning bifogas.
Det krävs minst sex deltagare för att få ersättning för en kurs, undantag kan göras för smideskurser där det finns mindre antal platser. Deltagarna ska vara över 15 år för att medel ska betalas ut.
När kursen är genomförd ska deltagarförteckning bifogas redovisningen och födelseår anges på alla deltagare.
Redovisning av kurs/kurser sker så snart som möjligt efter att kursen är genomförd.
Kursarrangören ska följa en utarbetad kursplan som skriv av arrangören eller kursledaren. Vid all kommunikation ska det tydligt framgå att det är en Hemslöjdens kurs eller i samarbete med Hemslöjdens kurser.

Här finns redovisningsblankett för dig som är arrangör.

Kontakta

Agneta Carlson
08-54 54 94 52
agneta.carlson@hemslojden.org