Riksförbundets styrelse

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har en förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen består av följande personer:

Förbundsordförande

Kent Johansson, Färjestaden

Epost: kent@johanssonsweden.nu
Tfn: 070 5370340

Förste vice ordförande

Elisabeth Bjar, Stockholm

Andre vice ordförande

Bo Olls, Norrköping

Ledamöter

Saadia Hussain, Stockholm
Anna Iwarsson, Stockholm
Anna Wallentheim, Hässleholm
Eva Byström, Sundbyberg
Christine Sundberg Carendi, Lidingö
Eva-Karin Torhem Arnell, Hyssna

1:e suppleant

Niklas Karlsson, Vallsta

2:e suppleant

Maria Eklind, Vaggeryd

3:e suppleant

Elise Tullnär Nilsson, Jokkmokk