Styr- och verksamhetsdokument

Här finns de styr- och verksamhetsdokument som gäller Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksföbund - Hemslöjden, och dess medlemsföreningar. Hör gärna av dig om du saknar något.

Förbundsstämman beslutar om gemensam inriktning för riksförbundet med sina medlemsföreningar genom att anta en gemensam strategi- och verksamhetsplan. På förbundsstämman i maj 2017 antogs Hemslöjdens strategi- och verksamhetsplan 2017 – 2021 .

Stadgar