Slöjdverksamhet för barn och unga

Alla blir så himla glada av att slöjda!

Under november 2020-mars 2021 har riksförbundet kartlagt vilken verksamhet som medlemsföreningarna erbjuder barn och unga. Drygt 50 föreningar – på lokal, läns- och riksnivå – har intervjuats och resultatet har sammanställts i rapporten ”Alla blir så himla glada av att slöjda!”

Kartläggningen visar bland annat att:

 • Två tredjedelar av de deltagande föreningarna erbjuder verksamhet för barn och unga.
 • Det är vanligast att föreningarna erbjuder aktiviteter på barnens fritid och då ofta på loven.
 • Föreningarna erbjuder framförallt verksamhet för barn i åldern 7-14 år.
 • Studieförbund, bibliotek och länsmuseum är vanliga samarbetspartners.
 • I stort sett ingen förening kräver medlemskap för barn och unga för att de ska kunna delta i verksamheten.
 • Kostnaden för barn- och ungdomsaktiviteterna i föreningarna är olika, men generellt väldigt låga. Prova-på och drop-in i samarbete med andra, samt mycket av lovverksamheten, är gratis.
 • Utöver att anordna egna aktiviteter arbetar både hemslöjdskonsulenter och föreningar med att nätverka och t.ex. få in slöjd och Slöjdklubben på kulturskolan. Idag är det bara 10 % av kommunerna som erbjuder slöjd som ämneskurs inom kulturskolan.

Rapporten innehåller en rad exempel på hur verksamheten för denna målgrupp ser ut. Vi hoppas att rapporten ska fungera som inspiration och den kommer också ligga till grund för beslut om hur riksförbundet ska arbeta vidare med att stärka verksamheten för barn och unga.

Ladda ner och läs rapporten här.

Slöjdklubben

Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet och finns på en mängd olika platser runt om i landet. Verksamheten vänder sig till barn som är mellan 7 och 12 år och bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.

Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på. För äldre barn ger härmandet utrymme för koncentration, att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Pedagogiken gör att orden blir överflödiga och deltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själv! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

I Slöjdklubben är tillvägagångssättet och processen mer betydelsefull än det färdiga resultatet. Andra viktiga delar är att sätta ord på det man gör och att samlas kring en gemensam berättelse för att låta fantasin flöda.

Handledarna i Slöjdklubben har alla gått en barn- och olycksfallsutbildning och vid ett antal kurstillfällen blivit utbildade i den speciella pedagogiken.

Handledarutbildningen lägger fokus på pedagogiken och slöjdandet och är användbar även i sammanhang med vuxna deltagare. Vill du veta mer om handledarutbildningen och om Hemslöjdens verksamhet för barn och unga, kontakta din närmaste hemslöjdskonsulent.

På Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats hittar du hemslöjdskonsulenterna. (öppnas i nytt fönster)

På webbplatsen 365 saker att slöjda hittar du olika projekt från Slöjdklubben.

Aktuella aktiviteter för barn och unga hittar du i Slöjdkalendern.

Är du nyfiken på vad som händer hos dig? Kontakta din lokala hemslöjdsförening, se alla föreningar.

Webbinarium om slöjdverksamhet för barn och unga

Den 1 juni 2021 samlades ett 40-tal personer via Zoom för att inspireras och dela erfarenheter med varandra kring verksamhet för barn och unga. Under webbinariet berättade Elin Ljungqvist hur man inom ramen för projektet Kulturarva har arbetat för att hitta en metod för hur man kan arbeta tillsammans med barn och unga. Det vinnande konceptet har varit att:

 • Involvera
 • Välkomna
 • Förankra
 • Samverka
 • Fördela

Klicka här för att komma till presentationen om att Slöjda med unga.

Anny Liivamäe presenterade rapporten Alla blir som himla glada av att slöjda, en kartläggning över hur barn- och ungaverksamheten ser ut i hemslöjdsföreningarna just nu. Länk till rapporten.

Barbro Lennerstedt berättade hur Lerums hemslöjdsförening jobbar med Slöjdklubben och kulturarvsdagar för skolan. Hon lyfte bland annat vikten av att vara många handledare och dra nytta av olika medlemmars kompetens.

Anny Liivamäe berättade också om projektet Väva in, som är i en uppstartsfas. Projektet ska utmynna i ett antal pedagogiska program för skolan.

Klicka här för att komma till presentationen om projektet Väva in.

Maria Eklind sammanfattade kvällen med att pandemin har både pausat verksamhet och lärt oss att testa nytt. Och att Hemslöjden ligger i tiden!

Aktuella aktiviteter

Aktuella aktiviteter för barn och unga hittar du i Slöjdkalendern.

Är du nyfiken på vad som händer hos dig? Kontakta din lokala hemslöjdsförening, se alla föreningar.