Slöjdverksamhet för barn och unga

Sidans innehåll

Komma i gång med barn- och ungdomsverksamhet

Projektet ”Komma i gång med barn- och ungdomsverksamhet”, var en satsning initierad av SHR med finansiering från Kulturrådet. Syftet med projektet var att på olika sätt inspirera och visa på goda exempel på hur verksamhet för barn och ungdomar kan se ut i runt om i landet. Projektet pågick hösten 2022 – våren 2023.

Webbinarieserie

Projektet gav föreningarna möjligheten att bland annat delta i tre öppna webbinarium som innehöll inspirerande föreläsningar av personer som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet inom föreningslivet samt handfasts tips på hur man kan arbeta med målgruppen.

Webbinarium 1

Detta webbinarium ägde rum den 6 december 2022 och temat för detta webbinarium var ”barnkultur och barnverksamhet för föreningar”.

Ylva Lorentzon på Centrum för barnkulturforskning berättade om barnkultur då och nu, samt hur man kan arbeta med ett barnperspektiv i fokus.

Annicka Kanto, slöjdhandledare i Jämtland beskrev hur hon tillsammans med sin kollega kom i gång med barnverksamhet genom olika samarbeten och utvecklade den till att kunna leva vidare på flera sätt.

Webbinarium 2

Detta webbinarium ägde rum den 7 mars 2023. Temat var Samarbeten och att jobba efter en metod/tema.

Britt-Marie Borgström är utbildad förskollärare och har studerat på Kulturvetarlinjen. Hon har under många år arbetat på Jamtli med att utveckla öppna förskoleverksamheten och Tidsresan i samarbete med Östersund kommun och är en flitig anlitad föreläsare inom Norden och internationellt. Under detta webbinarium berättade Britt-Marie om sitt arbete med just Tidsresansom är en dramalek i historisk kontext som riktar sig främst till äldre förskolebarn och barn i de yngre åldrarna i skolan.

Monica Palmqvist har en mångårig erfarenhet från arbete med mode- och inredningstidningar samt kurser inom slöjd, design och grafisk formgivning. Monica är aktiv i Ängelholms Hemslöjdsgille och under webbinariet berättade hon mer om hur de samarbetat med kulturskolan, kommunen och andra parter i föreningens arbete för Barn och Unga.

Webbinarium 3

Detta webbinarium ägde rum 20 april 2023. Detta var ett avslutande och uppsamlande webbinarium.

De fem föreningarna som medverkade i det individuella programmet berättade om hur det gått för dem att komma igång med sin barn- och ungaverksamhet.

Nina Bäckman, tidigare hemslöjdskonsulent för barn och unga i Östergötland berättade om Slöjdklubben. Bland annat hur den kan användas inom kulturskolan samt hur den kan bidra till att öka barnens egen kreativitet och slöjdlust.

Extra stöd för att komma i gång med barn- och ungdomsverksamhet

Inom projektet erbjöds även individuellt stöd för fem föreningar. Under december 2022 kunde föreningarna ansöka om detta stöd.

Under perioden februari-mars 2023 fick dessa fem föreningar individuellt anpassat stöd genom besök av hemslöjdskonsulent Annika Holmdahl. Tillsammans undersöktes möjligheter och utmaningar i föreningen och hur arbetet för att komma i gång med barn- och ungdomsverksamhet kunde läggas upp. Dessa träffar anpassades helt och hållet till behoven och förutsättningarna hos föreningen, och blev därför helt unika. Målet var att föreningen sedan skulle genomföra en aktivitet för barn/unga, som sedan presenterades i slutet av projektperioden.

Vidare läsning och inspiration

Alla blir så himla glada av att slöjda!

Under november 2020-mars 2021 har riksförbundet kartlagt vilken verksamhet som medlemsföreningarna erbjuder barn och unga. Drygt 50 föreningar – på lokal, läns- och riksnivå – har intervjuats och resultatet har sammanställts i rapporten ”Alla blir så himla glada av att slöjda!”

Kartläggningen visar bland annat att:

 • Två tredjedelar av de deltagande föreningarna erbjuder verksamhet för barn och unga.
 • Det är vanligast att föreningarna erbjuder aktiviteter på barnens fritid och då ofta på loven.
 • Föreningarna erbjuder framförallt verksamhet för barn i åldern 7-14 år.
 • Studieförbund, bibliotek och länsmuseum är vanliga samarbetspartners.
 • I stort sett ingen förening kräver medlemskap för barn och unga för att de ska kunna delta i verksamheten.
 • Kostnaden för barn- och ungdomsaktiviteterna i föreningarna är olika, men generellt väldigt låga. Prova-på och drop-in i samarbete med andra, samt mycket av lovverksamheten, är gratis.
 • Utöver att anordna egna aktiviteter arbetar både hemslöjdskonsulenter och föreningar med att nätverka och t.ex. få in slöjd och Slöjdklubben på kulturskolan. Idag är det bara 10 % av kommunerna som erbjuder slöjd som ämneskurs inom kulturskolan.

Rapporten innehåller en rad exempel på hur verksamheten för denna målgrupp ser ut. Vi hoppas att rapporten ska fungera som inspiration och den kommer också ligga till grund för beslut om hur riksförbundet ska arbeta vidare med att stärka verksamheten för barn och unga.

Ladda ner och läs rapporten här.

Slöjdklubben

Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet och finns på en mängd olika platser runt om i landet. Verksamheten vänder sig till barn som är mellan 7 och 12 år och bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.

Pedagogiken i Slöjdklubben bygger på traderandet, det vill säga att man härmar. För små barn ligger härmandet nära sättet de lär sig saker på. För äldre barn ger härmandet utrymme för koncentration, att vara i nuet och samtidigt känna in hur ett material beter sig och hur ett verktyg fungerar. Pedagogiken gör att orden blir överflödiga och deltagarna får en känsla av att de faktiskt lärt sig själv! Problemlösning är en central del i allt slöjdande och det stimulerar hjärnans utveckling.

I Slöjdklubben är tillvägagångssättet och processen mer betydelsefull än det färdiga resultatet. Andra viktiga delar är att sätta ord på det man gör och att samlas kring en gemensam berättelse för att låta fantasin flöda.

Handledarna i Slöjdklubben har alla gått en barn- och olycksfallsutbildning och vid ett antal kurstillfällen blivit utbildade i den speciella pedagogiken.

Handledarutbildningen lägger fokus på pedagogiken och slöjdandet och är användbar även i sammanhang med vuxna deltagare. Vill du veta mer om handledarutbildningen och om Hemslöjdens verksamhet för barn och unga, kontakta din närmaste hemslöjdskonsulent.

På Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats hittar du hemslöjdskonsulenterna. (öppnas i nytt fönster)

På webbplatsen 365 saker att slöjda hittar du olika projekt från Slöjdklubben.

Aktuella aktiviteter för barn och unga hittar du i Slöjdkalendern.

Är du nyfiken på vad som händer hos dig? Kontakta din lokala hemslöjdsförening, se alla föreningar.

Webbinarium om slöjdverksamhet för barn och unga

Den 1 juni 2021 samlades ett 40-tal personer via Zoom för att inspireras och dela erfarenheter med varandra kring verksamhet för barn och unga. Under webbinariet berättade Elin Ljungqvist hur man inom ramen för projektet Kulturarva har arbetat för att hitta en metod för hur man kan arbeta tillsammans med barn och unga. Det vinnande konceptet har varit att:

 • Involvera
 • Välkomna
 • Förankra
 • Samverka
 • Fördela

Klicka här för att komma till presentationen om att Slöjda med unga.

Anny Liivamäe presenterade rapporten Alla blir som himla glada av att slöjda, en kartläggning över hur barn- och ungaverksamheten ser ut i hemslöjdsföreningarna just nu. Länk till rapporten.

Barbro Lennerstedt berättade hur Lerums hemslöjdsförening jobbar med Slöjdklubben och kulturarvsdagar för skolan. Hon lyfte bland annat vikten av att vara många handledare och dra nytta av olika medlemmars kompetens.

Anny Liivamäe berättade också om projektet Väva in, som är i en uppstartsfas. Projektet ska utmynna i ett antal pedagogiska program för skolan.

Klicka här för att komma till presentationen om projektet Väva in.

Maria Eklind sammanfattade kvällen med att pandemin har både pausat verksamhet och lärt oss att testa nytt. Och att Hemslöjden ligger i tiden!

Aktuella aktiviteter

Aktuella aktiviteter för barn och unga hittar du i Slöjdkalendern.

Är du nyfiken på vad som händer hos dig? Kontakta din lokala hemslöjdsförening, se alla föreningar.

 

Sidan senast uppdaterad: 2023-06-08

Tillbaka till sidans topp