Om Hemslöjden

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är en ideell organisation som i över 100 år arbetat med att visa värdet av det handgjorda skapandet. Riksförbundet består av ett 90-tal hemslöjdsföreningar på såväl läns- som lokalnivå. Totalt är nästan 14 000 personer medlemmar i någon av våra medlemsföreningar som finns över hela landet. Tillsammans bildar vi Hemslöjden!

Vi arbetar gemensamt för att öka kunskapen och intresset för slöjd och hemslöjd. Vi verkar för att standarden på slöjdutbildningar ska var vara hög och för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande. Genom att sprida information och kunskap bidrar vi till att hemslöjdens kulturarv, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv.

Våra medlemsföreningar anordnar kurser, slöjdträffar, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter över hela landet och lockar ungefär 100 000 deltagare på ett år.

Riksförbundets verksamhet

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har till uppgift att vara ett stöd för medlemsföreningarna, både när det gäller utveckling och administration.

Dessutom arbetar vi med att:

  • driva en rad olika nationella projekt.
  • arrangera seminarier och konferenser.
  • förvalta ett antal stipendiestiftelser och fonder som delar ut stipendier.
  • verka som branschorgan för ett antal hantverksyrken, vilket betyder att vi granskar ansökningar om gesäll- och mästarbrev.
  • förvalta Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum.
  • ha ett helägt bolag som ger ut Hemslöjd, Sveriges största tidskrift för slöjd, hantverk och konsthantverk.

Riksförbundet skapar också opinion för Hemslöjdens frågor.

 

Sidan senast uppdaterad 2024-05-23