Skogens material

Vad betyder skogen för oss idag, och hur använder vi den och dess material?

Foto: Kenzie De Schepper

Under 2023 har arbetet med projektet Skogens material påbörjats med medel från Riksantikvarieämbetet.

För att slöjdare ska kunna få tag på bra material är det viktigt att det finns levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt och djurliv. Både när det gäller det immateriella och det materiella kulturarvarvet tar Hemslöjden tillvara på kunskapen om träd och deras användning och det här projektet skapar möjligheter att nå ut med denna kunskap. En del i arbetet är att ta fram lättillgängligt material. Under projektet kommer vi att ta fram ett teknikhäfte likt de vi tidigare tagit fram om Ull och om Lin.

Folkbildning

Kunskapen om vilka träslag som passar till vad finns inom Hemslöjden och många slöjdare kan fortfarande läsa ett träd för att få ut det bästa materialet, förstå hur det vuxit och vad man kan använda de olika delarna till. För vem vill ro med en åra som går av?

Tillsammans med hemslöjdskonsulenter, skogsägare och våra föreningar vill vi skapa lokala nätverk och mötesplatser. Frågor vi ställer oss är bland annat:

  • Vad är en slöjdskog och hur kan bra slöjdmaterial nå slöjdare?
  • Vilka nätverk behöver skapas för mellan skogsägare och slöjdare?
  • Hur kan vi skapa dessa mötesplatser?

Hemslöjdens Slöjdstigar

Hemslöjdens Slöjdstigar handlar om träden, slöjden och materialen. Det innehåller ett nedladdningsbart material med 15 skyltar i Pdf-format för våra medlemsföreningar att använda i sin verksamhet. Ni kanske sätter upp en egen slöjdstig i närområdet med materialet som utgångspunkt? Eller så samarbetar ni med en närliggande skola som vill lära sig mer om att slöjda av skogens material? Ni kan använda alla sidor eller bara vissa, välj det som passar er bäst. Som ett tillägg till skyltarna finns det även en sida där ni själva kan lägga in egen information, som har samma mall och utseende som de förifyllda.

Vill du också sätta upp en slöjdstig? Självklart kan materialet användas av andra än våra medlemsföreningar! Hör av dig till info@hemslojden.org så berättar vi mer.

Ladda ner Hemslöjdens Slöjdstigar i Pdf-format här
Ladda ner word-mall att fylla på med egen information här

Webbinarium

Hemslöjdens Slöjdstigar

Onsdagen den 22 maj 2024 publicerade vi materialet till Hemslöjdens Slöjdstigar och i samband med det hölls ett webbinarium där vi berättade mer om tanken bakom. På webbinariet berättade även Malin Ångman, hemslöjdskonsulent från Kalmar läns Hemslöjdsförening om hur deras arbete med slöjdstigarna gått till. Välkommen ut i skogen!

Kerstin Sylwan & Bror Forslund: Näver, det beresta materialet

På alla platser där människor och björkar samexisterar i världen – där används nävern. Utställningen Näver, det beresta materialet skapades av Kerstin Sylwan och Bror Forslund, för att visa på näverns bredd som praktiskt nyttomaterial och som kulturell uttrycksform. Under detta webbinarium berättar Kerstin och Bror om tankarna bakom utställningen, och om hur pandemi och Rysslands invasion av Ukraina påverkade och fortfarande påverkar utställningen och näver i stort. Dessutom visar de många bilder på vackra föremål och de tekniker som används inom näverskapande.

Kerstin Sylwan är produktdesigner och slöjdare. Hon har skrivit flera böcker om design och hållbarhet och kurerat utställningar. Hon fann näver under ett designprojekt och blev så småningom upplärd av Bror. Bror Forslund är slöjdare. Har arbetar bland annat i näver, men han gör även enkorgar och täljer karvsnitt. Han säljer sin flätade näverproduktion till Japan men tycker mest om att göra tampade burkar.

Bild 1: Kerstin Sylwan, foto av Susanne Sadri. Bild 2: Tampad burk av Bror Forslund, foto av Ilar Gunilla Persson.

Pernilla Wåhlin Norén: Slöjdens roll i stadsbyggnaden – En rotad samhällsplanering

Pernilla är författare, arkitekt, och inte minst slöjdare och ordförande i Borlänge hemslöjdsförening. Våren 2023 gav hon ut boken Skogen och Slöjden, en slöjdhandbok som belyser värdet av den tysta kunskapen som inte kan räknas fram utan som vi ger varandra genom praktiskt hantverk.

Webbinariet handlade om vad slöjden kan göra för samhället, ur en arkitekts perspektiv. Om varför det är relevant att prata om begreppet slöjd idag generellt, men i samhällsbyggnaden specifikt och varför det i byggbranschen är grundläggande med en förståelse för helheten. Där ingår till exempel hänsyn till platsen vi bygger på och kunskap om hur materialen vi bygger med fungerar och var de kommer ifrån. Pernilla berättade även om hur slöjden och slöjdprocessen kan hjälpa oss tänka holistiskt i samhällsplaneringen, och hur hon använder slöjden som arkitekturpedagogisk metod. Se webbinariet här:

Tobias Havaas: Slöjdstigen på Nääs

Tobias som är hemslöjdskonsulent i Västra Götaland har satt samman en slöjdstig vid Nääs slott där han är stationerad. Stigen invigdes 2023 och nu får vi följa med på en tur och ta del av innehållet som berör både träd, virke, ytbehandling och Nääs spännande historia. Här kan du läsa mer om Slöjdstigen på Nääs i Västra Götaland. Se filmen om Slöjdstigen som visades på webbinariet här:

Lars Peterson: Slöjden börjar i skogen – Konsten att läsa ett träd

När människa och material möts kan dialog och förståelse uppstå för slöjd- och kulturhistoria, hållbarhet och den egna förmågan att göra användbara saker och lösa problem. Lars Petersson är slöjdkonsulent på Örebro läns museum och har skrivit boken ”Slöjden börjar i skogen – konsten att läsa ett träd”.

 

Vi ses i skogen!