Villkor Hemslöjdens stipendier

Här kan du läsa om villkoren för ansökan av Hemslöjdens stipendier. For information in english, scroll down.

Villkor för ansökan av Hemslöjdens stipendier

Genom att ansöka om något av Hemslöjdens stipendier samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter enligt reglerna i Dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om Hemslöjdens personuppgiftspolicy

Du godkänner också att vi använder dina bilder i kommunikationen och marknadsföringen rörande stipendierna. Bilderna kan komma att användas som pressbilder, på vår hemsida och i sociala medier (endast i stipendiesammanhang). Uppge fotografens namn om det är viktigt.

Vi kommer också att skicka vårt nyhetsbrev till dig med information och tips om hemslöjd. Om du inte vill ha nyhetsbrevet är det bara att välja avprenumerera när du får det första utskicket.

För mer information kontakta:

Hemslöjdens förbundskansli
Sarah Eriksson
Telefon: 08-545 494 57
E-post: info@hemslojden.org

 

Terms and conditions when applying for Hemslöjden’s scholarships

By applying for one of Hemslöjden’s scholarships, you agree that we handle and store your personal data in accordance with the rules in the Data Protection Regulation, GDPR. Here you can read more about Hemslöjden’s personal data policy (in Swedish).

You also agree that we use your images in the communication and marketing regarding the scholarships. The images may be used as press images, on our website and in social media (only in scholarship contexts). State the photographer’s name if important.

We will also send you our newsletter with information about handicraft. If you do not want the newsletter, just choose to unsubscribe when you receive the first email.

For more information please contact:

Hemslöjdens förbundskansli
Sarah Eriksson
Phone: 08-545 494 57
Email: info@hemslojden.org