Hemslöjdens gesäller och mästare 2020

Hemslöjden är branschorganisation för nio olika hantverksyrken samt bedömer prov och avgör vilka som tilldelas mästar- eller gesällbrev inom dessa. Under 2020 har följande nya gesäller och mästare godkänts.

slöjdkollage

Gesäll- och mästarbrev är bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande. Helt enkelt en milstolpe i karriären för den hantverkare som lyckas erhålla det.

Mottagarna av gesällbrev 2020 är:

Mottagarna av mästarbrev 2020 är:

Hemslöjdens gesäller och mästare 2020

Övre raden från vänster: Kajsa Leijström, Gunnel Andersson, Ole Markus Engmo, Kirstine Krag. Nedre raden från vänster: Nicklas Edström, Johanna Wallin, Karin Kahnlund, Karl Erik Guldbrand.

Om gesäll- och mästarbrev

Genom att avlägga ett Gesällprov kan den som har en utbildning i ett hantverksyrke dokumentera sin kompetens. Det krävs stor teoretisk och praktisk kunskap inom det aktuella hantverksområdet. Ett godkänt Gesäll- eller Mästarprov belönas med ett Gesäll- eller Mästarbrev och bevisar utövarens skicklighet inom yrket.

Hemslöjden bedömer gesäll- och mästarprov inom handvävning, stickning, broderi, dräktsömnad, träslöjd, träbildhuggeri, garveri, kakelugnsmakeri och krukmakeri. Därefter utfärdar Sveriges Hantverksråd själva brevet som är ett internationellt bevis på en persons yrkesskicklighet.

Här kan du läsa om vilka hantverksyrken Hemslöjden hanterar och är branschorganisations för.

Medaljer

Liten belöningsmedalj utfärdas till den som får 4,5 poäng eller mer på sitt gesällprov. 5 poäng är det högsta man kan erhålla och för det belönas gesäller med stor belöningsmedalj.