Trägesäll Carl Erik Guldbrand

Vi gratulerar Carl Erik Guldbrand till sitt gesällbrev inom slöjdaryrket Trä! Här har Carl svarat på några frågor vi ställde om honom och hans hantverksutövande.

Porträttfoto Carl Guldbrand

Carl Guldbrand

Hur fastnade du för att slöjda just i trä och hur har intresset utvecklats?

Innan jag ens visste hur man ser skillnad på träden i skogen så var jag konstmålare i Västmanlands bergslag. Efter en period av olika problem i hembygden bestämde jag mig för att ta en nystart på livet. Så jag tog de få slantar jag hade i fickan och flyttade upp till Västerbotten för att lära mig om trä och smide på Vindelns folkhögskola. Där fastnade jag för lugnet i täljandet och närheten till naturen och möjligheterna i trädet i skogen.

Vad skulle du säga är ditt signum som kännetecknar ditt hantverk?

Snidat bokskrin av gesäll Carl Guldbrand

Snidat bokskrin av gesäll Carl Guldbrand

Färg, böljande former och ett giftemål mellan gammalt och nytt. Med trä är det lätt att visa min kärlek för runristarkonsten och urgamla mönster som kommer till liv på trä på ett sätt som få andra material kan.

Varför var det viktigt för dig att ansöka om gesällbrev?

Jag tror det är viktigt för ens självförtroende att känna att ens kunskaper är validerade av en institution eller arbetsgrupp. Annat än för likasinnade är det också något som försäkrar en kund om dina kunskaper och kvalitén på det du producerar.

Vad fick du göra i ditt gesällprov?

Fem skedar i bok. Ett större bokskrin i björk och en hyvelbänk inspirerad av äldre svenska bänkar med egna trägängor.

Vilket provmoment var största utmaningen och varför?

Snickarbänk

Snickarbänk gjord av gesäll Carl Guldbrand

Hyvelbänken var krävande både fysiskt och mentalt. Med dess stora dimensioner, tidskrävande tekniker som sinkning och gängning av träskruven på Ø52mm. Det var krävande på alla sätt.

Hur ser du på dig och ditt hantverks framtid?

Jag har sett framtiden och den ser grön ut. Jag ser på snickaryrket idag att något måste förändras. Bullerskador, vibrationsskador, dammlunga m.m. Snickarens förhållanden blir bara värre och värre i försöken att spara tid.
Då måste det finnas någon som syns och kan visa att det finns andra sätt att arbeta på. Ett annorlunda snickeri.

Vad har du för förväntningar på Hemslöjden som din branschorganisation?

Ett stöd när jag ställer mig fram för att visa bygden och städerna vad slöjden och dess möjligheter är: Frid för både själ och natur.