Månad: juni 2015

Nya styrelsemedlemmar

Lördagen den 30 maj hölls Hemslöjdens förbundsstämma i Uppsala. Där beslutades bland annat om nya styrelsemedlemmar. Stämman beslutade...