Månad: april 2016

DIT -Do It Together

Hemslöjden driver projekt Do It Together. Ett projekt som ska leda till en mer jämställd, jämlik och tillgänglig...