Butiken Svensk Slöjd stänger efter 15 år

Efter femton år på Nybrogatan 23 i Stockholm stänger vår butik Svensk Slöjd. Man har som konceptbutik uppfyllt sitt syfte att vara en spjutspets för slöjd och hantverk genom att utveckla nya sätt att visa, marknadsföra och sälja kvalitativ och inspirerande slöjd, och på så sätt stärka slöjdens position som kultur och näring!

Slöjden har fått en helt annan uppmärksamhet och syns i helt nya sammanhang idag än 2001 då dörrarna slogs upp för första gången. Butiken har varit en viktig del i att nå dit. Dels genom utlån av produkter till media, genom unika samarbetsprojekt med exempelvis Li Edelkoort, men framför allt tack vare butikens 400 leverantörer som under åren har visat vad slöjd är och kan vara.

Anledningen till att butiken stänger är främst ekonomisk; trots att butiken varit mycket uppskattad har vi inte lyckats få god ekonomi i den. Dessutom påverkas försäljningen mycket av det renoveringsarbete som pågått och fortsätter på och runt Nybrogatan ett par år till.

Den 16 april blir butikens sista öppetdag.

Utförsäljning, 50%

I och med att vi stänger har du nu chansen att göra unika fynd då vi har halva priset på allt i butiken. Utförsäljningen startar måndagen den 4 april och pågår till och med den 16 april då butiken stänger.