Månad: oktober 2016

DIT -Filmer och Blogg

Hemslöjdens riksomfattande projekt Do It Together är nu inne i aktivitetsfas, på sex ställen i landet genomförs pilotprojekt...