DIT -Drömfångare i Nordmaling

I Do It Together som många hemslöjdsföreningar är involverade i sker nu en hel del ny verksamhet. Till exempel har nu Craft Fridays expanderat till Nordmaling. Läs mer i DIT-Bloggen

Under Länskulturdagarna som i år arrangerades i Normaling arrangerades Craft Fridays på Nordmalings fritidsgård. Länskulturdagarna är ett samarbete mellan länets kulturkonsulenter och kulturinstitutioner som varje år arrangeras i något av länets 14 kommuner. Upplägget var inte helt detsamma då vi inte knutit till oss något annat kulturuttryck än det som skedde i det övriga programmet för Länskulturdagarna på olika platser och tider runt om i Nordmaling. Dels för att det fanns flera kulturaktiviteter under kvällen och dels för att vår kännedom av de lokala artisterna var bristfällig. Där hade vi kunnat gå djupare i vårt samarbete med fritidsgården för att söka efter ungdomar som hade velat uppträda under kvällen.

För att fördjupa oss och utveckla ett av våra populäraste teman valde vi att genomföra ännu en Craft Fridays med drömfångare. Det är verkligen ett populärt koncept. Det var många ungdomar som deltog och enligt fritidsledarna var det till och med vissa personer som de inte alls hade trott skulle vara intresserade som slöjdade sin egen drömfångare. Drömfångare är bra för det tilltalar båda könen och ursprunget lockar de flesta. Diskussionerna som uppkommer handlar mycket om drömmar, materialval och var traditionen kommer ifrån. Normalings fritidsgård var väldigt nöjda med kvällen och bjöd in oss att komma igen.

/Västerbottens läns hemslöjdsförening