DIT -Filmer och Blogg

Hemslöjdens riksomfattande projekt Do It Together är nu inne i aktivitetsfas, på sex ställen i landet genomförs pilotprojekt med olika teman.

Bild från projektet Returslöjd i Eskiltuna #slöjdittogether