DIT -Do It Together

Hemslöjden driver projekt Do It Together. Ett projekt som ska leda till en mer jämställd, jämlik och tillgänglig hemslöjdsorganisationen. Do It Together består av en helhet med sex delprojekt som alla har ett särskilt tema som ska undersökas.

Do It Together genomförs av de ideella hemslöjdsföreningarna och de sex delprojekten har sina nav på sex ställen.

  • Returslöjd – Södermanland. Ekologisk hållbarhet och ny slöjd.
  • Slöjda tillsammans – Skaraborg. Nya aktiviteter inom föreningslivet.
  • Slöjd som Integration – Halland. Social hållbarhet och integration.
  • Strategisk slöjd – Östergötland. Nya slöjduttryck och nya möten.
  • Slöjdombud – Stockholm. Nya organisationsformer för föreningslivet.
  • Craft Fridays UÅ – Västerbotten. Nya arenor, målgrupper och aktiviteter för föreningslivet.

I Do It Together jobbar vi strategiskt för att genom sam­arbeten hitta metoder och modeller för att gemensamt skapa ett inkluderande och hållbart föreningsliv. Fokus är nya målgrupper och medskapare – erfarna och nybörjare. Det gemensamma intresset är att vilja göra saker för hand och på ett ömsesidigt sätt dela kunskaper och erfarenheter med Hemslöjdens redan be­fintliga medlemmar. Viktigt är att målgruppen är delaktig i utvecklingsarbetet i projektet.

Just nu befinner sig projektet i uppbyggnadsfasen, tillhösten kommer projektet att bli mera synligt då vi går in i genomförandefasen. Därefter går vi in i den avslutande fasen där vi samlar erfarenheter för att formulera det framtida föreningslivet inom Hemslöjden. Projektet avslutas i maj 2017.

Vill du vara med?

Är du en hemslöjdsförening som vill delta i projektet eller vill du bara veta mer? Kontakta Hemslöjdens verksamhetschef Kerstin Andersson Åhlin.

Kerstin Andersson Åhlin

08-54 54 94 51
kerstin.andersson.ahlin@hemslojden.org

 

Projektet kan genomföras tack vare medel från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.