Sök till Sätergläntans sömnadsutbildning

Trycket ökar på Sätergläntans utbildning Slöjd och hantverk – form och kultur, särskilt inom smide och väv. Däremot har man märkt en knapp nedgång i antalet sökande till utbildningen inom sömnad. Därför har man förlängt ansökningstiden till och med den 9 juli.

Utbildningen i sömnad vid Sätergläntan är unik i den mån att den kombinerar grundläggande kunskaper i handsömnad med modern sömnad. En del i utbildningen erbjuder studier i historiska tekniker inklusive studier av äldre plagg i museisamlingar. Den andra delen fokuserar på modern sömnad där studenterna får möjlighet att lära sig varje steg i skapandet av ett plagg, från skisser och mönsterkonstruktion till toiler och färdiga plagg av egen design.

Läs mer om hur du söker på Sätergläntans hemsida.