Samtalsmaterial om klimat och hållbarhet

Här hittar du ett samtalsmaterial om klimat och hållbarhetsom tagits fram av Dalarnas hemslöjdsförbund.

Samtalsunderlaget är avsett för föreningsmöten, kurser, studiecirklar, syjuntor, täljträffar eller andra tillfällen när det kan passa in. Tanken är att ett samtal ska kunna genomföras på cirka en timme.

Syftet är att komma fram till någon eller några saker som föreningen konkret kan göra när det gäller klimat och hållbarhet. Samtidigt är det en möjlighet att lära av varandra och få en inblick i ett par dokument som ligger till grund för verksamheten i Dalarnas Hemslöjdsförbund och det som hemslöjdskonsulenterna arbetar med.

Ladda ned och skriv ut samtalsmaterialet här