Medlemsundersökning 2022

Här hittar du information om medlemsundersökningen 2022!

Hemslöjdens medlemmar i stor undersökning

I januari-februari 2022 genomfördes vår rikstäckande medlemsundersökningav Sifo! Tack till alla föreningar som hjälpte till att marknadsföra undersökningen till era medlemmar.

Resultatet i korthet

Av 4 000 slumpmässigt utvalda medlemmar var det 1 480 personer som svarade, på webben och via telefon. Varje undersökning tog ca tio minuter att besvara och tiden ni lade ner tillsammans motsvarar alltså 1 vecka, 3 dagar, 6 timmar och 40 minuter. Var femte person har varit medlem i över 25 år. 94 procent svarar att de vill fortsätta vara medlem i sin hemslöjdsförening och 83 procent kan tänka sig att rekommendera medlemskapet till en vän.

Resultatet i helhet

Här hittar du hela Sifos rapport om medlemsundersökningen.

Här hittar du minnesanteckningarna från webbinariet som hölls 21 april.

Bakgrund och syfte med medlemsundersökningen 2022

Den senast genomförda medlemsundersökningen, innan 2022 års upplaga, genomfördes 2009. Mycket har hänt, både i samhället och inom Hemslöjden sedan dess. Syftet är att få en övergripande bild av vilka som är medlemmar hos oss idag, inställning, behov och nöjdhet hos medlemsgruppen i stort.

Insikterna kommer vi att använda för att utveckla Hemslöjden som organisation, öka slöjdens synlighet och möjlighet att använda resultaten i opinionsbildning. Exempel på när vi behöver kunna hänvisa till insikter om våra medlemmar: när vi söker anslag till projekt, när vi utformar styrdokument och analyserar användarvänlighet och tillgänglighet i olika kanaler, t.ex. hemslojden.org. Det här är också ett tillfälle för oss att se vilka som inte är medlemmar hos oss idag.

Frågorna är framtagna av kommunikatör och medlemsansvarig som utgått från de frågor som ställdes 2009, SHR:s styrdokument och vad vi kommunicerar kring våra medlemmar idag, inkomna motioner, framtida översyner och digitala möjligheter framåt.

 

Personuppgifter och integritet 

Personuppgifter hanteras med största försiktighet. Inga resultat går att härleda till någon enskild individ. Det är bara fakta om medlemsgruppen i stort som redovisas. Det har varit helt frivilligt att delta.