Medlemsundersökning 2022

Här hittar du information om medlemsundersökningen 2022!

Hemslöjdens medlemmar i stor undersökning

I mitten av januari 2022 startar vår rikstäckande medlemsundersökning som genomförs av Sifo! För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att så många som möjligt av de som väljs ut svarar på undersökningen.

Vi behöver därför din hjälp att informera om undersökningen och berätta varför den är viktig.

Marknadsföring av undersökningen

Vi behöver din förenings hjälp att sprida information om undersökningen. Alla kanaler är bra kanaler: egna nyhetsbrev och hemsidor, muntlig information på slöjdträffar, Facebook och Instagram.

Vi har tagit fram en informationstext som riktar sig till enskilda medlemmar. Här hittar du den: Text om medlemsundersökningen.

Om du behöver bilder så har vi satt ihop ett paket med färdigbeskurna bilder för olika kanaler.

Här hittar du den presentation som visades på informationsmötet den 15 december.

 

Bakgrund och syfte 

SHR:s senaste medlemsundersökning genomfördes 2009. Mycket har hänt, både i samhället och inom Hemslöjden sedan dess. Syftet är att få en övergripande bild av vilka som är medlemmar hos oss idag, inställning, behov och nöjdhet hos medlemsgruppen i stort.

Insikterna kommer vi att använda för att utveckla Hemslöjden som organisation, öka slöjdens synlighet och möjlighet att använda resultaten i opinionsbildning. Exempel på när vi behöver kunna hänvisa till insikter om våra medlemmar: när vi söker anslag till projekt, när vi utformar styrdokument och analyserar användarvänlighet och tillgänglighet i olika kanaler, t.ex. hemslojden.org. Det här är också ett tillfälle för oss att se vilka som inte är medlemmar hos oss idag.

Frågorna är framtagna av kommunikatör och medlemsansvarig som utgått från de frågor som ställdes 2009, SHR:s styrdokument och vad vi kommunicerar kring våra medlemmar idag, inkomna motioner, framtida översyner och digitala möjligheter framåt.

Vi kommer inte att skicka ut frågeunderlaget till dig i förhand då det kan påverka resultatet om respondenter känner till vilka exakt vilka frågor som kommer att ställas. Som ordförande eller sekreterare ingår du i gruppen som kan komma att bli kontaktad.

Sifo ringer eller mejlar 

Undersökningen genomförs av Sifo. 400 medlemmar intervjuas via telefon. Ytterligare 400 får en webbenkät att fylla i. Intervjuerna genomförs i mitten av januari och cirka en månad framåt. 

Telfonnumret som Sifo ringer från är: 031-727 39 32.

Vilka som kontaktas slumpas fram ur Hemslöjdens medlemsregister och urvalet utformas för att vara så representativt som möjligt för medlemsunderlaget i stort. Specialanpassade frågor för en specifik förening är därför inte möjliga, men vi tror att ni kommer att ha nytta av de svar som vi får även på en övergripande nivå.

 

Personuppgifter och integritet 

Personuppgifter hanteras med största försiktighet. Inga resultat går att härleda till någon enskild individ. Det är bara fakta om medlemsgruppen i stort som kommer redovisas. Det är helt frivilligt att delta.

Medlemmar som inte vill delta 

Om du redan nu får information om att en medlem inte vill delta, be denne mejla sitt önskemål till info@hemslojden.org så ser vi till att medlemmen inte ingår i urvalet.