De sju häradernas hemslöjdsförening

De sju häradernas hemslöjdsförening tilldelas 5 000 kr ur Greta Johanssons linfond som en uppmuntran att fortsätta förvalta och sprida kunskapen om linets fantastiska egenskaper från frö till rock.

Tre kvinnor som skördar lin

Foto: Anne-Marie Ami Held, Lingruppens skörd 2015

 

Beskriv föreningen och hur ni jobbar med lin?

De Sju Häradernas Hemslöjdsförening startades 1867 och är en av landets äldsta hemslöjdsföreningar. Sjuhäradsbygden är känt för sitt textila arv med knallar som spred varorna över riket. Den består av häraderna Mark, Gäsene, Redväg, Veden, Ås, Kind och Bollebygd.

Föreningen har under de senaste 2 åren jobbat mera intensivt med kursverksamhet för att sprida hantverk och även attrahera nya yngre medlemmar till föreningen. Kurserna har varit allt inom tovning med svensk ull, objekt, kläder, nüno-tovning, spinning för erfarna rockerskor, fokus –linspinning, kvällsträffar med knyppling mm.

Linsektionen startades 2013 och 2014 blev det uppstart av en liten linodling på Strömmared Östergården som vi hoppas skulle kunna expandera. Samma år lades det upp en stängd Facebook- sida för våra medlemmar i Lingruppen. På FB-sidan läggs all dokumentation upp (foto, filmer, text osv) och inbjudan till alla aktuella träffar/aktiviteter.

Lingruppens syfte:

  • Att bibehålla den gamla lintradition som har funnits i de sju häraderna med gamla
    hantverksrötter och en blomstrande textilindustri.
  • Att från linfrö till färdig produkt (ex. vävnad-linneduk-handduk, knypplade alster-spetsar, stickade och virkade föremål osv.) och att få dela erfarenhet och lära sig tillsammans.
  • Att öka kunskap när det gäller hantverket kring linberedning, hantering och framställande.
  • Att träffa likasinnade – lära av de med lång erfarenhet, dela kunskap och få vara en del i en mysig gemenskap.
  • Att ta till vara på gammal kunskap, dokumentera, sprida kunskapen och vidare utveckla kunskapen som redan finns och ha en öppenhet inför nytänkande.
  • Att dela glädjen runt spinnrocken med likasinnade ”spinnördar” och få ta del av det rofyllda, meditativa i att spinna.

På Östergården, Strömmared, Istorp som ligger utanför Horred, har vi fått möjlighet att arrendera mark för att så och skörda linet. Vi får även förvara alla våra stora som små redskap som behövs för att bereda linet där och vi har även tillgång till varmutrymmen för våra spinnrockar. Att få förmånen att kunna arrendera mark där vi kan så och skörda vårt lin och få utrymme till alla våra redskap är avgörande för får verksamhet! Vi spinner, gör allting, från sådd till skörd när vi sitter framför rocken och spinner tillsammans.

Ni har fått Greta Johanssons linstipendium, hur känns det?

Känns fantastiskt roligt! Dels att instiftats ett sådant stipendium och att man uppmärksamma linet, både historiskt och nutid. Känns också som det ger oss en möjlighet att sprida ännu mer kunskap om linet och bevara vårt hantverk kring lin. Intresset och okunskapen om linet är stort! Vilket förvånade många av oss när vi tex satt och spann på Syfestivalen i Göteborg! Många av deltagarna hade inte en aning om vad det var vi satt och gjorde och vad det var vi spann! Vi skulle nog vilja säga att vi är ena riktiga Linambassadörer med massor av linkärlek!

Med Greta Johanssons linstipendium så ges det flera möjligheter, kanske blir det ett intressant studiebesök med linfokus, kanske blir det en ny linkurs, eller kanske någon linworkshop eller föreläsning, de är ngt som vi kommer diskutera tillsammans.

Och vad är hemslöjd för er?

Gemenskap – gammal möter yngre – erfarenheter möter nybörjare- skratt – nätverkande- kunskapsspridning- nytänkande – ny kunskap- lära ut kunskap- dela med sig av kunskapen- utveckling, av förening, utveckling av människor, nya som gamla. Förvalta och bevara hantverk och ta vara på det in till framtiden och en yngre generation.
Skapande över generationer och gränser och avsett kön!

 

Läs mer om föreningen!