Karl Karlsson

Karl Karlsson, Sveg, tilldelas Ingeborg Strömbergs stipendium på 20 000 kr för att fortsätta utveckla och utbilda sig inom området skinngarvning och sömnad. Karl visar en stor ambition i att förmedla sina kunskaper till de grupper som har nytta och användning av detta. Stipendiet ska användas till vidareutbildning inom garveri och i förlängningen till egna föreläsningar och kurser avsedda att sprida kunskaperna om garvning och få fler att ta tillvara på och använda skinn.

Karl Karlsson är på sitt andra år på Bäckedals Folkhögskola med fokus på skinngarvning.

Hans ingång till garvning som hantverk föddes av önskan att använda, på ett ekologisk sätt, material som annars behandlas som skräp.

Karl lägger stort fokus på hantverkets historiska, kulturella aspekt och vill vara en del av rörelsen som strävar mot att återuppliva och i vissa fall rekonstruera detta nästan bortglömda hantverk. Karl ser fram emot att fortsätta expandera sin kunskap och erfarenhet av traditionella garvningsmetoder, samtidigt som han gärna experimenterar med icke-konventionella material och metoder.