Gunvor Johansson

Gunvor Johansson från Staffanstorp får stipendiet på 20 000 kr (Märtha Gahns fond) för sina stora insatser i att bevara de skånska konstvävnaderna och göra dem tillgängliga för intresserade vävare över hela världen. Många av Gunvors vävar, som ofta återfinns i kyrkliga miljöer, visar på en stark koppling till äldre vävtekniker, men har också ett tydligt samtida uttryck.

 

Historiska trådar

 

 

Kyrkotextil och Skånska konstvävnader sammanvävda i textil för kyrkligt bruk

”Den kyrkliga textilen har naturligt kommit att bli min huvudsakliga förvärvskälla, genom tidigt engagemang med sång och musik i kyrkan och vävutbildning.

Textilkonstnär Karin Jönsson och senare Kristina Lindkvist har varit mina samarbetspartner där vi har formgivit, vävt, broderat och monterat mässhakar, kåpor, antependier mm. för många kyrkor, men mest i Skåne.

Samtidigt har jag arbetat i Hemslöjden Skåne sedan 80-talet, med butiken, ägt och drivit den, men framför allt dokumenterat och undervisat i skånska konstvävnader och skrivit böcker i ämnet för Sverige och USA.

Sedan ett par år tillbaka arbetar jag med egna projekt där jag inspireras av formspråk och tekniker i skånska vävnader för t ex mässhakar i damast, altarbrun i krabbasnår och bårtäcke med rölakan, krabbasnår och dukagång, tekniker som ingår i den skånska konstvävningen.”

 

Se mer av Gunvors verk.