Marie Ekstedt Bjersing

Låt oss presentera Marie Ekstedt Bjersing från Göteborg, en av våra "linstipendiater". Hon tilldelas 5 000 kr ur Greta Johanssons linfond för sin gedigna och grundliga forskning i linnevävar.

Vem är du och vad jobbar du med?

Marie Ekstedt Bjersing, jag är huvudlärare i vävning på Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk. På min övriga tid arbetar jag med undersökande arbete, skriver och föreläser inom vävning.

Foto: Hanna Bjersing

Jag har en bred utbildning inom vävning och kulturhistoria, med bland annat examen från Väfskolan i Borås och en magisterexamen i textilvetenskap.

 

Du har fått Greta Johanssons linstipendium, hur känns det?

Det känns roligt och hedrande att få detta stipendium. Linet har alltid varit ett viktigt material på Sätergläntan och Greta Johansson är en av dem som betytt mycket för linet. Under mitt första år som kursansvarig var det Greta som undervisade i linberedning, linspånad och mångskaftad linnevävning. Nu är det jag som sedan flera år tillbaka är den som undervisar om linet.

I mitt eget arbete är det just nu linet som dominerar. Framförallt undersöker jag olika metoder och redskap. I mitt arbete med rekonstruktioner av Tutankhamuns cirkelrunda krage, var det färgningen med krapp och metoderna för vävning som var utmaning. Nu väver jag linnelärft, både grovt och tunt ofta med handspunnet i inslag. Jag väver bland annat efter beskrivningar från tidigt 1800-tal och jämför olika redskap och metoder.

 

Och vad är hemslöjd för dig?

Hemslöjd är för mig ett brett och tillåtande begrepp. Vävning är en del av hemslöjd, som kan vara slöjd för försäljning, för eget bruk, eller för att det är roligt att göra. Hemslöjd är även en rörelse, hemslöjdsrörelsen. Vävning har fler tillhörigheter än hemslöjd. Jag är en del av hemslöjdsrörelsen, men ser mig främst som pedagog och undersökande vävare. Jag är vävlärare och jag väver för att förstå, jag väver kunskap.

 

Rekonstruktion av Tutankhamuns krage. Foto: Marie Ekstedt Bjersing

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om hela stipendiatgänget 2018!