Elin Johnsson

Elin Johnsson, Hökerum är en av våra linstipendiater. Hon tilldelas 5 000 kr för att få kunskap och inspiration till nya innovativa lösningar för linframställning i Sverige.

Späda blå linblommor

 

Vem är du och vad jobbar du med?

Mitt namn är Elin Johnsson, utbildad civilingenjör inom textila och polymera material med ett stort intresse för lin och linodling. Jag arbetar med polymerteknik vid Sveriges forskningsinstitut RISE med frågor rörande bl.a. framtidens hållbara material.

 

Du har fått Greta Johanssons linstipendium, hur känns det?

Det känns mycket hedrande och roligt! När jag var tio år fick jag den stora äran att av den dåvarande svenska mästarinnan i linspinning Mary Lindgren i Viskafors, lära mig odla, bereda, spinna och väva lin. Det är en fin tradition att fortsätta hålla vid liv och vårda. Med hjälp av stipendiet får jag nu ett bidrag att söka ny kunskap och inspiration till nya innovativa lösningar för linframställning i Sverige.

 

Och vad är hemslöjd för dig?

Att med sina händer skapa unika produkter med råmaterial hämtade direkt från naturen och samtidigt föra gamla traditioner och hantverkskunnande vidare.

 

 

 

Samtliga stipendiater 2018 hittar du här.