De Sju Häradernas Hemslöjdsförening

Sjuhäradsbygden är känt för sitt textila arv med knallar som spred varorna över riket. Den består av häraderna Mark, Gäsene, Redväg, Veden, Ås, Kind och Bollebygd.

Några av föreningens aktiviteter under 2020:

Terminsaktiviteter-Kurser:

Lin odling och beredning samt spinning på rock eller slända
Knyppling
Varianter av stickning

1 KVM LIN

Från frö till fiber. Västra Götaland odlar lin. Så här ser projektet ut: Fram till mitten av maj kunde boende i Västra Götaland anmäla sig och få en påse linfrö med posten. En påse med spånadslin för 1 kvadratmeter. Över 700 personer, föreningar och andra fick hem fröer och tillsammans hjälps vi åt med alla moment. Projektet drivs av De sju häradernas hemslöjdsförening, Föreningen Bohuslin, Skara vävstugas linsektion, SV och Hemslöjdskonsulenterna VGR. På hemslöjdskonsulenternas hemsida kan du läsa mer om projektet www.vastarvet.se/1kvmlin
Initiativet har även spridit sig till Östergötland och Dalarna.

Medlemsavgiften
175 kr i De Sju Häradernas Hemslöjdsförening betalas via Bankgiro; 533-3554
Icke medlemmar betala 500 kr/termin till de olika terminskurserna under verksamhetsåret 2019.

Lingruppen:
Med måtto ”Från frö till Rock” Verksamheten bedrivs på Strömmered, Istorp. På platsen finns föreningens linredskap.
Gruppen har medlemsträffar 3:e lördagen varje månad (ej juli) och bearbetar då lin samt spinner.
I Maj månad är det linsådd.

Kontaktperson  Lingruppen:
Anne-Marie Ami Held
0708-889 33 98

Knyppelpinnarna
Gruppen träffas sista torsdagen i  månaden.
Här knypplas det och erfarenheter  byts.
Nybörjare och även vana knypplare är varmt välkomna

Kontaktperson Knyppelpinnarna
:
Estrid Gabrielsson
070-496 66 48

Relaterat ur Slöjdkalendern

Bråkkalas Borås Museum

1 KVM LIN Från frö till fiber. Västra Götaland odlar lin. Så här ser projektet ut: Fram till mitten av maj kunde boende i Västra Götaland anmäla sig och...