De Sju Häradernas Hemslöjdsförening

Sjuhäradsbygden är känt för sitt textila arv med knallar som spred varorna över riket. Den består av häraderna Mark, Gäsene, Redväg, Veden, Ås, Kind och Bollebygd.

Några av föreningens aktiviteter under 2018:

Terminsaktiviteter-Kurser:
Knyppling
Varianter av stickning

Helgkurser:
Spånadskurs i lin
Spånadskurs för vana spinnare/spinnerskor
Tovning – Ull från Svenska får
Tovning – 3D former
Tovning – Kläder – Nünotovning
Vävning – bandteknik

Övriga aktiviteter:
Hantverksdag 25 aug 2018
Julmarknad 9 dec 2018

Medlemsavgiften
150kr i De Sju Häradernas Hemslöjdsförening betalas via Bankgiro; 533-3554
Icke medlemmar betala 500kr/termin till de olika terminskurserna under verksamhetsåret 2018.

Lingruppen:
Med måttot ”Från frö till Rock” Verksamheten bedrivs på Strömmered, Istorp. På platsen finns föreningens linredskap.
Sektionen har medlemsträffar 3:e lördagen varje månad (ej juli) och bearbetar då lin samt spinner.
I Maj månad är det linsådd.

Kontaktperson kurser & Linsektionen:
Anne-Marie Ami Held
0708-889 33 98

Knyppelpinnarna
Gruppen träffas sista torsdagen i     månaden.
Här knypplas det och erfarenheter   byts.
Nybörjare och även vana knypplare är varmt välkomna

Kontaktperson Knyppelpinnarna
:
Estrid Gabrielsson
070-496 66 48

Relaterat ur Slöjdkalendern

Träskärning i karvsnittsteknik 26-27 januari

Kursinnehåll: Träslöjskurs i karvsnittsteknik.Kursens kommer att beröra olika delar är: Kursen behandlar karvsnittstekniken ur historisk synpunkt där...