De Sju Häradernas Hemslöjdsförening

Sjuhäradsbygden är känt för sitt textila arv med knallar som spred varorna över riket. Den består av häraderna Mark, Gäsene, Redväg, Veden, Ås, Kind och Bollebygd.

 

 

Inbjudan till Årsmöte 2020

 

Den 15 februari klockan 14:00 i ABF:s lokal Valvet i Bollebygd Göteborgsvägen 17 (Valvet)

Efter årsmötet bjuder föreningen på lättare förtäring

Anmälan till förtäringen senast den 9 februari

Till Agneta Kilborn: agneta.kilborn@telia.com

Eller mobil:0702 46 81 56 gärna sms

Hur många ni är samt ev specialkost

Om Ni önskar årsmöteshandlingarna före mötet kontakta

ordförande Linda Jönsson:

linda.jonsson@telia.com  Mobil: 0708 32 62 75

I år kommer det att visas vad som tillverkats på 2019 års kurser och prova på aktiviteter

Välkomna

 

Några av föreningens aktiviteter under 2020:

Terminsaktiviteter-Kurser:

Lin odling och beredning samt spinning på rock eller slända
Knyppling
Varianter av stickning

Medlemsavgiften
175 kr i De Sju Häradernas Hemslöjdsförening betalas via Bankgiro; 533-3554
Icke medlemmar betala 500 kr/termin till de olika terminskurserna under verksamhetsåret 2019.

Lingruppen:
Med måtto ”Från frö till Rock” Verksamheten bedrivs på Strömmered, Istorp. På platsen finns föreningens linredskap.
Gruppen har medlemsträffar 3:e lördagen varje månad (ej juli) och bearbetar då lin samt spinner.
I Maj månad är det linsådd.

Kontaktperson  Lingruppen:
Anne-Marie Ami Held
0708-889 33 98

Knyppelpinnarna
Gruppen träffas sista torsdagen i  månaden.
Här knypplas det och erfarenheter  byts.
Nybörjare och även vana knypplare är varmt välkomna

Kontaktperson Knyppelpinnarna
:
Estrid Gabrielsson
070-496 66 48