Älvsborgs läns hemslöjdsförbund

ÄLH årsmöte 2017

Mötet avhölls på Halmens Hus i Bengtsfors. Dagen till ära visade vädret sin allra bästa sida. Mötet lockade till sig ett 40 tal medlemmar vilka trivdes med arrangemanget. Dagen inleddes med fika och därefter en välkomst och bakgrundshälsning av Ann-Charlotte Eure’n.

Barbro Feltzing invigde sedan utställningen ”Hantverksutbyte Sverige – Japan” och därefter vernissage. Utställningen har skapats av Hedvig Flärdh och Lydia Vermaat Wallin, de berättade även på ett intressant sätt hur utställningen blivit till.

Besökarna fick se ÄLH’s utställning av Hemslöjdens grafiska identitet.

Utmaningen från Västgötalin ”Något på golvet” hade samlat till sig 13 stycken alster, under dagen röstades på bidragen.

  1. Nöthårsmatta av Elisabeth Ander, Föreningen Trådräknarna Nordahls Härad
  2. Lindomestol av Rolf Olausson, Marks Slöjdareförening
  3. Trasmatta i dubbelväv av Siv H Nordgren, Föreningen Trådräknarna Nordahls Härad

Föreningen Halmens Hus utmaning till nästa år lyder ”Uppåt väggarna”.

På eftermiddagen följde årsmötet, efter årsmötet avtackades Sara Thorn för många engagerade år i styrelsen.

Vi tackar föreningen Halmens Hus för en mycket fin dag.

styrelsen i Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund.

Medlemsinformation

******************************************************************************

6 Maj. Om ÄLH’s bussresa kan du läsa härunder i inbjudan. All information finns att hämta där. Välkommen!

ÄLVSBORGS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRBUNDS inbjudan

14 Oktober. Höstmöte

17 Mars. Årsmöte 2018

*******************************************************************************

                                                              2016

Bussresan som anordnades den 26/11 i samarbete med Lerums Hemslöjdsförening blev en uppskattad tillställning. Bussen var fylld till sista plats.

I Ljungby besöktes Ljungberg Museet, vernissagen av utställningen från rot till  barr besöktes av drygt 200 personer, vilka verkade vara nöjda av det som visades.

ÄLH vill att slöjd skall ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.

Älvsborgs läns hemslöjdsförbund är en paraplyorganisation för de lokala hemslöjdsföreningarna i gamla älvsborgs län. Förbundet vill bl.a. prioritera arbetet inom följande områden. Medlemsmöte – Stipendier för barn och ungdom – Slöjdklubbar –  Projektbidrag – Utveckla samverkansformer i regionen – Anordna ordförandeträffar – Besöka medlemsföreningar – Arbeta aktivt för att utveckla tidskriften TILL HANDA – Följa upp indikatorer i det kulturstrategiska uppdraget – Ta tillvara enskilda personers slöjdintresse genom direkt medlemsskap..
FÖR MÅNGA ÄR GEMENSKAPEN MED ANDRA SLÖJDINTRESSERADE DEN FRÄMSTA ANLEDNINGEN TILL MEDLEMSSKAP.

Styrelse i Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund, ÄLH, under 2017.

Barbro Feltzing, Anna Sandin, Barbro Sundh

Curt Bengtsson, Harriet Andersson, Kerstin Angelin, Lise Augustsson

Gull Andersson, Carin Larsson, Eva Thorén, Kaija Martikainen

*****************************************

Projektbidrag

Varje år delar Älvsborgs läns hemslöjdsförbund ut en summa pengar som kan sökas till olika typer av projekt. Pengarna kan sökas av lokalföreningar eller direktanslutna enskilda medlemmar och ska användas till projekt som kommer hemslöjden till gagn. Här hittar du projektansökan