Älvsborgs läns hemslöjdsförbund

ÄLH årsmöte 2018

Mötet avhölls på Lindekulla, Lerums Hemslöjdsförenings föreningshus. Medlemmar från hela länet hade samlats, de fick en gedigen presentation av Lerums Hemslöjdsförening och dess omfattande verksamhet.

Efter årsmötet presenterades pristagarna av årets utmaning ”Uppåt väggarna,” med 22 stycken inlämnade alster.

1:a blev Britta Ferm, med ett blått handsytt lapptäcke, Lerums Hemslöjdsförening.

2:a blev Rolf Julander, med en vägghylla av svartek. Knalleslöjdarna.

3:a blev Sonja Helena Sandberg, med en svart-vit skinnväst. Åmåls slöjdare och konsthantverkare.

Vi tackar föreningen Halmens Hus för initiativet och de fina priserna.

Lerums Hemslöjdsförenings utmaning till 2019 års årsmöte lyder ”blommigt.”

Vi tackar Lerums Hemslöjdsförening för en mycket fin dag.
styrelsen i Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund

Medlemsinformation

******************************************************************************

ÄLH, styrelse, arbetsvecka, 2018-05-14-18

ÄLH, nästa styrelsemöte, 2019-02-18

ÄLH, styrelse, Regionmöte, 2019-02-28

ÄLH, medlemmar, höstmöte,2018-10-13, De Sju Häradernas Hemslöjdsförening, Linsektionen, Istorp

ÄLH, styrelse, föreningsmöte SHR, 2018-11-17

ÄLH, medlemmar, årsmöte, 2019-03-16, Knalleslöjdarna, Borås

ÄLH vill att slöjd skall ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.

Älvsborgs läns hemslöjdsförbund är en paraplyorganisation för de lokala hemslöjdsföreningarna i gamla älvsborgs län. Förbundet vill bl.a. prioritera arbetet inom följande områden. Medlemsmöte – Stipendier för barn och ungdom – Slöjdklubbar –  Projektbidrag – Utveckla samverkansformer i regionen – Anordna ordförandeträffar – Besöka medlemsföreningar – Arbeta aktivt för att utveckla tidskriften TILL HANDA – Följa upp indikatorer i det kulturstrategiska uppdraget – Ta tillvara enskilda personers slöjdintresse genom direkt medlemsskap..
FÖR MÅNGA ÄR GEMENSKAPEN MED ANDRA SLÖJDINTRESSERADE DEN FRÄMSTA ANLEDNINGEN TILL MEDLEMSSKAP.

Styrelse i Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund, ÄLH, under 2018.

Barbro Feltzing, Anna Sandin, Barbro Sundh

Curt Bengtsson, Harriet Andersson, Kerstin Angelin, Lise Augustsson

Gull Andersson, Carin Larsson, Eva Thorén, Kaija Martikainen

*****************************************

Projektbidrag

Varje år delar Älvsborgs läns hemslöjdsförbund ut en summa pengar som kan sökas till olika typer av projekt. Pengarna kan sökas av lokalföreningar eller direktanslutna enskilda medlemmar och ska användas till projekt som kommer hemslöjden till gagn. Här hittar du projektansökan

Relaterat ur Slöjdkalendern

Inköp från 2018 utställningar till medlemslotteriet på årsmötet

Inför föreningens årsmöte den 3 mars 2019 har vi i caféet samlat alster som inköpts från 2018 års utställningar. Utställda alster lottas ut bland...

Vivid foto/textil ställer ut på Hantverksmagasinet i Åmål

Vivid foto/textil ställer ut kuddar, brickor och skärbrädor på Hantverksmagasinet i Åmål 28 februari till 20 mars.

Gästutställare på Hantverksmagasinet i Åmål 2019

Följande konsthantverkare kommer att ha gästutställning på Hantverksmagasinet i Åmål 2019:

Inbjudan att vara gästutställare på Hantverksmagasinet i Åmål 2019

Vi välkomnar gamla och nya utställare till Hantverksmagasinet i Åmål 2019. Utrymmet du får till förfogande är ca 8 kvm med väggyta. Se bild på affischen ....

Bilder mellan verklighet och fantasi

En fotoutställning av Lars-Eric Fjellman. Fotografiska variationer på motiv där den slutliga, subjektiva bilden inte är en reproduktion av motivet utan...