Föreningen Spring Craft

OBS!! ÅRETS EVENEMANG ÄR INSTÄLLT OBS!!

Vi beslutar att ställa in Spring Craft 22 – 23maj 2020 pga hänsyn till våra deltagare, föredragshållare och besökare. Eftersom vi inte vet hur spridningen av Covid -19 kommer att fortgå så kan vi heller inte förutse om det är möjligt att genomföra eventet utan risk för smittspridning. Därför väljer vi att ställa in. Vi siktar på att genomföra eventet nästa år, 2021. Håll ut tills dess!

OBS!! ÅRETS EVENEMANG ÄR INSTÄLLT OBS!!

Föreningen anordnar vart annat år biennalen med samma namn: Spring Craft!

Detta är ett event där alla smidesintresserade kan mötas, oavsett om du bara är nyfiken på varmsmide eller är yrkesverksam smed så försöker vi skapa ett evenemang där det finns något för alla. Spring Craft anordnas i Nohabs smedja i Trollhättan och syftar till att sprida kunskap om varmsmide och vara en del av utvecklandet av hantverket.

Vi vill gärna bli fler i föreningen, så är du intresserad av att vara med och arrangera detta festliga smidesevent så bli gärna medlem i föreningen.

Medlemskostnad: 150 kr/år.

Datum för nästa Spring Craft: —

Tema: On the Edge!

Årets tema är skärande verktyg för både trä och stål. Vi hoppas på ett fruktbart möte mellan smide och slöjd i olika former.
Vi kommer att bjuda på en rad föreläsningar, workshops och utställningar kring eggverktygens tillverkning och användning.
Vi kommer att samarbeta med smeder, kniv/yx/verktygs- makare, smidesutbildningar, samt smides- och slöjdföreningar.
Vi kommer arrangera en jurybedömd utställning för smidesalster på temat ”On the Edge”. En prestigeladdad tävling där prissumman fördelas på de tre toppkandidaterna.

För allmänheten arrangerar vi samtidigt öppna temasmiden (det vi tidigare kallat demosmide) där vi gör upp om årets guldhammare!

Pröva-på-smide och täljövningar kommer även att erbjudas.

Gratis inträde till samtliga evenemang!