Föreningen Spring Craft

Föreningen anordnar vart annat år biennalen med samma namn: Spring Craft!

Detta är ett event där alla smidesintresserade kan mötas, oavsett om du bara är nyfiken på varmsmide eller är yrkesverksam smed så försöker vi skapa ett evenemang där det finns något för alla. Spring Craft anordnas i Nohabs smedja i Trollhättan och syftar till att sprida kunskap om varmsmide och vara en del av utvecklandet av hantverket.

Vi vill gärna bli fler i föreningen, så är du intresserad av att vara med och arrangera detta festliga smidesevent så bli gärna medlem i föreningen.

Medlemskostnad: 150 kr/år.

Datum för nästa Spring Craft: 22-24 maj 2020

Tema: On the Edge!

Årets tema är skärande verktyg för både trä och stål. Vi hoppas på ett fruktbart möte mellan smide och slöjd i olika former.
Vi kommer att bjuda på en rad föreläsningar, workshops och utställningar kring eggverktygens tillverkning och användning.
Vi kommer att samarbeta med smeder, kniv/yx/verktygs- makare, smidesutbildningar (elevutställningar) tillsammans med smides- och slöjdföreningar från både Sverige och våra
nordiska grannländer.
MedTag-utställningen blir 2020 en jurybedömd tävlingsutställning på temat ”On the Edge”. En prestigeladdad tävling där prissumman ännu inte är fastställd.
För allmänheten arrangerar vi samtidigt öppna temasmiden (det vi tidigare kallat demosmide) där vi gör upp om 2020 års Guldhammare! Pröva-på-smide och täljövningar.

Grillfesten i smedjan blir förstås den höjdpunkt som traditionen
bjuder!