Gör din egen halmhatt – Inställd

Denna kurs är dessvärre inställd p.g.a rådande omständigheter i samhället.

Tillsammans med Kerstin Axell erbjuder vi en spännande kurs i halmhattstillverkning på Halmens hus i Bengtsfors.

Under mitten av 1800-talet blev halmhatten en populär huvudbonad och i Ärtemark, Dalsland blev tillverkningen av hattar en god biinkomst. Än idag går det att se historiens spår runtom i stugorna på landsbygden och kunskapen om hur man flätar hattar lever vidare.

På denna kurs i halmhattsflätning lär du sig att tillverka en egen hatt. Under kursen får du lära dig att med svedjeråg fläta en hatt och sedan sy ihop den. Vi går tillsammans igenom tekniker som att fläta sjufläta, mangling/pressning av fläta samt sömnad.

Ambitionen är att du efter avslutad kurs har tillverkat en egen hatt men det kan i vissa fall vara så att de sista detaljerna på hatten får färdigställas hemma. Under kursens gång kommer du få kunskaper av halmhattens betydelse för området och dess historia samt materialkunskap med utgångspunkt i svedjeråg.

Kursledare

Kerstin Axell har arbetat med hattskapande i olika material sedan 1994.
Råghalm är ett fantastiskt material att arbeta med säger Kerstin som har skapat många olika typer av halmhattar.
Att fläta och sy en hatt av ett gräs är ett hantverk som utövas i hela världen. Att se ett lyckat resultat efter många timmars arbete är en stor glädje.

Fika och lunch

Förmiddags- samt eftermiddagsfika ingår i kursavgiften. Meddela eventuella allergier till Halmens hus, info@halmenshus.com

Att tänka på

Inför kursen behövs inga förkunskaper. En liten sax samt en kökshandduk är bra att ta med vid kurstillfället Medlemmar i Föreningen Halmens hus erhåller 10% rabatt på kursavgiften.
JA, jag vill gärna bli medlem >>