Lerums Hemslöjdsförening

Vi börjar nu återuppta våra aktiviteter men lyssnar fortsatt på FHM eftersom vi ännu befinner oss i Corona-pandemin.

Vi finns i mangårdsbyggnaden till gården Lindekulla vid Alingsåsvägen och träverkstaden på Häradsvägen. Vi har onsdagsträffar för alla daglediga. Höstens onsdagsträffar har startat och vi träffas onsdagar kl 10 – 13.

På Lindekulla har vi föreningsmöten, kursverksamheter, vävstuga, temakvällar i trä och textil, pröva-på-aktiviteter, utlåning av redskap och böcker, utställningar, slöjddemonstrationer och försäljning av hemslöjd.    Vi ordnar också resor för våra medlemmar.

Besök gärna vår loppis och försäljning. Vi håller till på Lindekulla, Alingsåsvägen 13.

Loppis och använda ting men också lite nytt 

  •  Fredag 15 okt. kl. 15 – 18
  •  Lördag 16 okt. kl. 11 – 15

Vår årliga höstförsäljning

  •  Fredag 19 nov  kl. 15 – 18
  •  Lördag 20 nov kl. 11 – 15

 

 

Styrelse för Lerums hemslöjdsförening fram till årsmötet 2022:

Ordförande:
Ann Östlund, 0734-455523
Vice Ordförande:
Hanna-Lena Klasson,  0706-914864
Kassör:
Britta Ferm, 0707-928130
Sekreterare:
Helena Stålvik, 0302-14949 / 0702-828376
Kerstin Brasta, 0702-249970
Ordinarie ledamöter:
Kenneth Stahre, 0302-14460 / 0736-128581
Margareta Burvall, 0302-14321 / 076-8067321
Gull Andersson,   0761-697025
Suppleant:
Barbro Boije, 0302-12496, 0762-063377
Aina Gustafsson, 0722-592261