Lerums Hemslöjdsförening

Vi finns i mangårdsbyggnaden till gården Lindekulla vid Alingsåsvägen och träverkstaden på Häradsvägen. Vi har onsdagsträffar för alla daglediga. Höstens onsdagsträffar startar den 13 september kl 9:30 – 13:00.

På Lindekulla har vi föreningsmöten, kursverksamheter, vävstuga, temakvällar i trä och textil, pröva-på-aktiviteter, utlåning av redskap och böcker, utställningar, slöjddemonstrationer och försäljning av hemslöjd och försöker fånga de ungas intresse för slöjden genom vår slöjdklubb för barn mellan 7-14 år och andra slöjdaktiviteter för ungdomar. Vi ordnar också resor för våra medlemmar.

Besök gärna våramånadsmöten på Lindekulla:

– 14 september  Ta med vad du har tillverkat under året så gör vi en utställning. Allt för att inspirera varandra.

– 11 oktober  Gemensamt möte för kommunens hemslöjdsföreningar. Tid och plats meddelas senare.

– 23 november  Program meddelas senare

– 11 december  Sedvanlig julfest.

 

Slöjdmarknad 27-28 oktober  på Lindekulla.     

Årets tema är ”Mössor och halsdukar”.

Öppettider: fredag 27 okt kl 13-18,     lördag 28 okt kl 10-15

Program för Lerums Hemslöjdsförening året 2017

 

Styrelse för Lerums hemslöjdsförening fram till årsmötet 2018:

Ordförande:

Ann Östlund,  0734-45 55 23

Vice Ordförande:

Hanna-Lena Klasson, 0302-148 64 / 0706-91 48 64

Kassör:

Britta Ferm,  0707-92 81 30

Sekreterare:

Helena Stålvik, 0302-149 49 / 0702-82 83 76
Kerstin Brasta, 0702-249970

Ordinarie  led:

Gun Almqvist, 0302-136 71 / 0705-209192

Kenneth Stahre, 0302-14460 / 0736-128581
Margareta Burvall, 0302-14321 / 076-806 73 21

Gull Andersson,   0761-697025

Suppleant:

Barbro Boije, 0302-12496, 0762-063377

Aina Gustafsson