Lerums Hemslöjdsförening

Vi finns i mangårdsbyggnaden till gården Lindekulla vid Alingsåsvägen och träverkstaden på Häradsvägen. Vi har onsdagsträffar för alla daglediga. Vårens onsdagsträffar startar den 10 januari kl 9:30 – 13:00.

På Lindekulla har vi föreningsmöten, kursverksamheter, vävstuga, temakvällar i trä och textil, pröva-på-aktiviteter, utlåning av redskap och böcker, utställningar, slöjddemonstrationer och försäljning av hemslöjd och försöker fånga de ungas intresse för slöjden genom vår slöjdklubb för barn mellan 7-14 år och andra slöjdaktiviteter för ungdomar. Vi ordnar också resor för våra medlemmar.

Besök gärna våramånadsmöten på Lindekulla:

– 23 januari    Kläder jag burit och älskat.  Ta med vad dig max tre plagg som du använt.

– 28 februari  LHF årsmöte.

– 22 mars        Inför påsken  

– 16 april         Helene Nork, som är bildkonstnär,  kommer och berättar om sina mycket fina pappersarbeten.

– 16 maj           Vårfest med frågesport.

 

Lördagen 24 februari kl 11-15    Hantverksloppis på Lindekulla.    

LHF program året 2018

 

Styrelse för Lerums hemslöjdsförening fram till årsmötet 2018:

Ordförande:
Ann Östlund, 0734-455523
Vice Ordförande:
Hanna-Lena Klasson, 0302-14864 / 0706-914864
Kassör:
Britta Ferm, 0707-928130
Sekreterare:
Helena Stålvik, 0302-14949 / 0702-828376
Kerstin Brasta, 0702-249970
Ordinarie ledamöter:
Gun Almqvist, 0302-13671 / 0705-209192
Kenneth Stahre, 0302-14460 / 0736-128581
Margareta Burvall, 0302-14321 / 076-8067321
Gull Andersson,   0761-697025
Suppleant:
Barbro Boije, 0302-12496, 0762-063377
Aina Gustafsson, 0302-22049, 0722-592261