12 slöjdare får stipendium 2021!

Presentation av Hemslöjdens stipendiater 2021

Varje år delar Hemslöjden ut stipendier till personer som på något sätt utmärkt sig inom slöjd och hantverk. 2021 delar 12 stipendiater på sammanlagt 136 000 kronor genom sex stipendiefonder. 

Bland motiveringarna i år hittar vi bland annat garn av träfibrer i kombination med nedbrytbar plast, tredimensionell vävning, folkliga brudkronor och upprustning av gamla spinnrockar. 

Dräktsömmerska från Karlshamn dubbel vinnare! 

Lina Odell från Karlshamn blev dubbel vinnare i år när hon kammar hem både Bo Hammarskjölds stipendium och Kerstin Andersson Åhlins stipendium. Dessutom tog hon nyligen Sveriges första gesällbrev i Dräktsömnad, även det genom Hemslöjden som branschorganisation. 

Så här säger Lina om vad hon vill använda pengarna till:

– Min stora inspirationskälla i mitt skapande är färg, form, mönster och folkkonst från hela världen. Jag har tänkt att använda mina stipendiepengar till en resa genom Sverige och Norge och djupt in i folkkonstens hjärta. Mitt stora fokus kommer att vara svenska och norska brudkronor, crème-de-la-crème inom folkligt blingande. Det kommer bli fantastiskt! 

 

Här är alla Hemslöjdens stipendiater 2021!  

Bo Hammarskjölds fond 

Stipendiet utdelas till inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige. 2021 får tre stipendiater Bo Hammarskjölds stipendium.

Lina Odell 

”Lina Odell tilldelas 25 000 kr för att kunna fördjupa sig inom Sveriges och Norges hantverkstradition kring folkliga brudkronor och hur dessa kronor kan väcka förståelse och samband i dagens mångkulturella samhälle. Lina har en speciell förmåga att kombinera det folkliga och det moderna så det blir en spännande och intressant mix.”

Lisa Hüls 

“Lisa Hüls tilldelas 15 000 kr för att ges möjlighet till deltagande i en internationell workshop inom området textilt tryck med naturliga färgämnen och genom det nå fördjupade kunskaper och inspiration inom ämnet. Lisas intresse för växtfärgning och textiltryck i kombination bidrar till breddade kunskaper och hållbar utveckling inom området.” 

  

Fadhel Mourali 

“Fadhel Mourali tilldelas 10 000 kr för att fördjupa sin påbörjade forskning kring det han kallar ’Hedaredsfilamentet’ – ett garn skapat av trä-fibrer av fur i kombination med biologiskt nedbrytbar plast. Fadhel vill utveckla bildvävar för utställning med utgångspunkt i det utvecklade materialet. Kombinationen mellan traditionellt hantverk som Hedaredskorgen står för och experimentella studier som leder fram till alternativa möjligheter är mycket intressant.” 

 

 

Ingeborg Strömbergs fond  

Stipendiet utdelas till en yngre svensk slöjdare, vilken vill ta vara på och utveckla slöjden inom Sverige och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige.Två stipendiater får stipendium 2021. 

Lauranne Chapelle-Barry

“Lauranne Chapelle-Barry tilldelas 6 000 kr för att genom möten med erfarna och nyskapande hantverkare kunna utöka sin kunskap och skicklighet i intarsia. Laurenne har precis avslutat sina studier på HDK och visar på stor potential att utvecklas inom området.” 

 

 

Daniel Berhe 

“Daniel Berhe tilldelas 4 000 kr för att utforska den ursprungliga tekniken Svegsvarvning, få möjlighet att  experimentera med dess möjligheter och genom kursmoment och eget experimenterande fördjupa sina kunskaper. Daniel är självlärd inom slöjden och vi ser en stor utvecklingspotential.” 

 

 

Märtha Gahns fond 2021 

Avkastningen utdelas till textilkonstnär som har intresse för och som ägnat sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Beloppet ska lämnas för utbildning. Utdelning får även ske till fritt arbetande textilkonstnärer.Stipendiet betalas år 2021 ut till en stipendiat.

Mirjam Hemström  

“Mirjam Hemström tilldelas 30 000 kr för att få möjlighet till en studie i sakral textil utsmyckning för frikyrkomiljö. Projektet består av intervjuer, platsbesök och samtal med teologer, skisser samt utförande av verk. Mirjam arbetar med ”tredimensionell vävning”, verk i gränslandet mellan slöjd och konst. Mirjam har ett starkt uttryck i sina textilier som vi ser stora möjligheter att utveckla för den kyrkliga miljö hon vill rikta sig till.” 

 

 

 Greta Johanssons linfond 2021  

Stipendiet delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. 

Föreningen Skånelin 

“Föreningen Skånelin tilldelas 10 000 kr för att fortsätta arbetet med att dokumentera/arkivera Henryk Zienkiewiczs efterlämnade skrifter och linforskning. Skånelin har åtagit sig uppgiften att bevara materialet. Forskningsmaterialet är helt unikt och föreningen har påbörjat genomgången av materialet för att linintresserade skall kunna få tillgång till samlingen.” 

 

Samantha Gustafsson 

“Samantha Gustafsson tilldelas 5 000 kr för att kunna genomföra sitt gesällarbete i linnevävning och på sikt starta ett handväveri. Dessutom ingår i projektet genomgång och upprustning av gamla spinnrockar.” 

 

 

Inga Tsernova 

Inga Tsernova tilldelas 5 000 kr för att fortsätta dokumentera och sprida kunskapen om spånadslin och tillsammans med Linodlarföreningen Fransåker fortsätta filmprojektet ”Odla lin” genom att filma korta instruktionsfilmer om linodling. 

 

 

Sätergläntans Vänners stipendium  

Sätergläntans Vänners stipendium delas ut till studerande på Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk, som ägnat mycket tid åt att skaffa sig kunskap om slöjd och hantverkstekniker och befinner sig i ett skede i sina studier där examensarbete, gesällbrev eller annan form av arbete på avancerad nivå ska utföras. 

Elin Rune 

“Elin Rune tilldelas Sätergläntans Vänner stipendium på 7 000 kronor, som ett stöd för att avlägga sitt examensarbete på Sätergläntan. Även för att kunna köpa riktigt bra material till arbetet. Samt att kunna åka till något av landets muséer för att studera kläder av äldre modell. Elin har för avsikt att efter genomförd utbildning på Sätergläntan vidareutbilda sig inom sömnad och fördjupa sig inom mönsterkonstruktion och även ansöka om gesäll.” 

 

 

Erik Lönnemyr 

“Erik Lönnemyr tilldelas Sätergläntans Vänners stipendium på 7 000 kronor, för att få möjlighet att ansöka om att avlägga gesällbrev i Slöjdyrket – trä. Även att få möjlighet att köpa redskap, material och litteratur för fortsatta studier och arbeten efter avslutad utbildning på Sätergläntan. Erik hoppas på att starta eget företag med produktion, restoration, kursverksamhet och även arbeta traditionell byggnadsvård.” 

 

Fredrik Nordebo 

“Fredrik Nodebo tilldelas Sätergläntans Vänner stipendium på 7 000 kronor, för att få möjlighet att investera i material och bränsle till olika övningsuppgifter inför och att avlägga gesällprov inom smide. Fredrik genomför ett pilotprojekt, när han nu går sitt tredje år på Sätergläntan. Pilotprojektet innebär att han på distans har en lärlingsplats inom smide hos smeden Michael Maasing i Rejmyre.” 

Smeden Fredrik Nordebo är en av Hemslöjdens stipendiater 2021

 

Kerstin Andersson Åhlins stipendium 

I samband med att Kerstin Andersson Åhlin gick i pension skapades ett stipendium i hennes namn. Stipendiet ska delas ut till en ung slöjdare som arbetar i en frugal anda, det vill säga utifrån ett resurssnålt och utvecklande samtidsperspektiv av slöjdens funktioner, material och tekniker. Ett undersökande och nyfiket förhållningssätt präglar arbetet. 

Lina Odell 

“Lina Odell tilldelas 2021 års stipendium på 5 000 kronor för sitt frugala förhållningssätt till slöjden och görandet. Lina har en unik förmåga att se kulturarvet och besitter en gedigen kunskap om material och teknik. Lina är unik i sitt slag med att kunna blanda inspiration från olika kulturer och olika sorters material. Detta gör att hon kan skapa exempellösa verk med avstamp utifrån det folkliga dräktskicket. Med sin genuina kunskap och sin förmåga att koppla ihop olika materialområden kan hon kombinera kulturarv och ett frugalt tänkande. På detta sätt inspirerar Lina fler att vara gränsöverskridande i sitt slöjdande.”