De får Hemslöjdens stipendier 2016

Hemslöjden kan stolt presentera årets totalt nio stipendiater. Totalt delas en summa på 195 000kr ut till allt ifrån slöjdkändisar till nuvarande elever på hantverksutbildningar under Handmade Issuespå Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 7 september. Stipendiaterna ställs också ut mellan den 7 september och 25 september på Bibliotek Plattan på Kulturhuset Stadsteaterns bottenplan.

Om stipendierna

Varje år delar Hemslöjden ut stipendier till personer som på något sätt har utmärkt sig inom slöjd och hantverk. Årets stipendiater är idag verksamma i Sigtuna, Stockholm, Rimbo, Kyrkhult, Mariefred, Kristianstad och Staffanstorp.

Lotta Rahme  -Tilldelas 100 000 kronor från Barbro Wingstrands stipendiefond.

Lotta Rahme bor och verkar i Sigtuna. Lotta tilldelas stipendiet för sitt envisa och målmedvetna arbete med skinngarvningen. Stipendiet ska vara en uppmuntran för slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. En Armanikostym, en dykardräkt av älgskinn och tre vattentäta mössor är bara några av alla föremål Lotta har tillverkat. Intresset för att ta tillvara en outnyttjad resurs på ett miljövänligt sätt som inte lämnar några spår i naturen bara växer och utgivningen av Lottas böcker på engelska har inneburit att det idag kommer elever från hela världen till hennes fiskskinnsgarvningskurser. Lotta har skrivit böckerna Skinngarvning och beredning med traditionella metoder samt Fiskskinn garvning och sömnad.

Josefin Gäfvert  -Tilldelas 25 000 kronor från Bo Hammarskjölds stipendiefond.

Josefin Gäfvert bor och verkar i Skärholmen, Stockholm. Josefins examensprojekt på Konstfack handlade om kvinnan och väven. Genom sina mattor undersökte hon hur de är kopplade till varandra, historiskt och idag. Hon ville undersöka varför traditionen fortfarande är så stark inom vävvärlden och om tradition, perfektion och duktighetsideal hämmar utvecklingen av bruksväven. Under sina år på Konstfack har Josefin utvecklat nya sätt att väva skyttlade mattor. Josefin väver aldrig små testvävar allt görs direkt i full skala. Mattorna är resultatet av hennes tankar, känslor och temperament. Genom att förtydliga symboliken i hennes mattor visar hon att väven kan vara ett uttrycksmedel för känslor och tankar och en konstnärlig uttrycksform. På så sätt ökar hon intresset för handvävd konst och inredning. Josefin tilldelas 25 000 kronor från Bo Hammarskjölds stiftelse för att fortsätta med sitt arbete med bruksväven. Josefin har studerat vid Tillskärarakademin i Göteborg, Nyckelviksskolan, Handarbetets Vänner och Konstfack.

Amandah Andersson  -Tilldelas 15 000 kronor från Bo Hammarskjölds stipendiefond.

Amandah Andersson bor och verkar i Stockholm. Amanda studerar textil vid Konstfack och söker medel för att arbeta vidare med projektet ”Please, don’t swipe me! Upgrade the system. Just do it. – The visual manifesto for further development of the meeting between psychology, fashion & sustainability”, där Amanda undersöker hur hon kan skapa ett materialbaserat och visuellt manifest utifrån begreppen Konsumtion, Tid, Identitet & Rörelse för att sammanföra en diskussion om hållbarhet. I första delen av detta arbete har hon arbetat med mönsterdesign på habotaisiden. Nu vill hon ta det vidare till stickning, vävning & broderi och på så sätt förflytta gränserna för det handgjorda. Amanda tilldelas medel från Bo Hammarskjölds stiftelse för att fortsätta med sitt arbete. Amanda Andersson är konstnär och designer inom mönsterdesign, grafisk design, och modedesign. Hon gör även scenografi och kostym för scen och teater och är grundare till modemärket AWE AWE. Amanda har skapat scenkostym till bland andra Ane Brun, Frida Hyvönen och Min stora sorg. Amanda har studerat vid Stenebyskolan och Beckmans Designhögskola. Nu studerar hon Konstfacks masterprogram med inriktning textil.

Lonie Andréasson  -Tilldelas 5 000 kronor från Bo Hammarskjölds stipendiefond.

Lonie Andréasson bor och verka i Kristianstad. Lonie har utbildat sig till möbel och inredningssnickare på SnickarAkademin i Kristianstad. Där kom hon i kontakt och började med tekniken intarsia. En metod och teknik som innebär att olikfärgade träslag kombineras för att bilda figurer och mönster på en plan yta. Lonie tilldelas medel ur Bo Hammarskjölds stiftelse som en uppmuntran i sitt fortsatta arbete med intarsiatekniken. Förutom Snickarakademin har Lonie utbildat sig inom möbelhantverk på Grebbestads Folkhögskola. Lonie har nyligen tagit gesällbrev i möbelsnickeri och tilldelats liten silvermedalj för sitt gesällprov.

Alfia Khairullina  -Tilldelas 5 000 kronor från Bo Hammarskjölds stipendiefond.

Alfia Khairullina bor och verkar i Staffanstorp.I ett års tid arbetade Alfia med digitaliseringen av Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum. Där fick hon se många Skånska konstvävnader på nära håll. Inspirerad av lyster och karaktär hos gamla rölakansdynor och tilltalad av det naivistiska grafiska formspråket vill Alfia skapa moderna inredningstextilier på samma sätt och med likvärdiga material som de föremål som tillverkades i Skåne på 1800-talet. Som en uppmuntran att påbörja detta projekt tilldelas Alfia medel från Bo Hammarskjölds stiftelse.

Ulrika Roslund Svensson  -Tilldelas 5 000 kronor från Bo Hammarskjölds stipendiefond.

Ulrika Roslund Svensson bor och verkar i Mariestad. Under vårvintern 2016 har Ulrika drivit pilotprojektet ”Sticka och samtala”, en stickjunta vid åtta tillfällen för nyanlända kvinnor i Mariestad. Utifrån noterade behov från projektet vill Ulrika ta fram Ett textfritt stickhäfte som ska kunna användas i integrationsarbete eller sammanhang där språket på något sätt utgör ett hinder. Istället för regelstyrda mönster och beskrivningsmanualer kommer häftet med hjälp av tekningar och foton visa olika sätt att göra en stickning där tillgången på material styr slutresultatet. Ulrika Roslund Svensson tilldelas medel från Bo Hammarskjölds stiftelse som en uppmuntran till att fortsätta med projektet ”Ett textfritt stickhäfte”. Ulrika är utbildad inom trähantverk och snickeri vid Stenebyskolan, hon har även läst programmet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet.

Karl Sjögren  -Tilldelas 5 000 kronor från Bo Hammarskjölds stipendiefond.

Karl Sjögren bor och verkar i Rimbo. Karl Sjögren har bland annat utbildat sig på Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk och på Folkuniversitetet – Hantverkcentrum i Tibro. Hans inriktning har varit träbildhuggeri, en teknik som har fångat hans hjärta. Karl tilldelas medel ur Bo Hammarskjölds stiftelse som en uppmuntran till att fortsätta sin utveckling inom träbildhuggeriet, ett hantverk som är på väg att försvinna på grund av få utövare.

Fanny Ollas  -Tilldelas 10 000 kronor från Ingeborg Strömbergs stipendiefond.

Fanny Ollas bor och verkar i Stockholm. Hösten 2016 börjar Fanny sin masterutbildning på Konstfack med inriktning keramik och glas. Bakom sig har hon tre år på Beckmans designhögskolas modelinje, fem års arbetslivserfarenhet som produktdesigner i modebranschen och ett år på Nyckelviksskolan med inriktning keramisk form. Under masterutbildningen vill Fanny utforska möjligheterna att jobba gränsöverskridande mellan textil och keramik och på så sätt bryta gränsen mellan det hårda och mjuka. Blandningen av material och tekniker gör att Fanny utvecklar nya hantverksingångar för så väl slöjd som konsthantverk. Fanny får 10 000 kronor från Ingeborg Strömbergs stiftelse för att utforska och utöka sin närvaro i slöjden och hantverket.

Annika Ekdahl  -Tilldelas 25 000 kronor från Märtha Gahns stipendiefond.

Annika Ekdahl bor och verkar i Kyrkhult, Blekinge. Annika Ekdahl är textilkonstnär och för tillfället innehavare av Barbro Wingstrands gästprofessur på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Där undersöker hon gobelängtekniken i skärningspunkten mellan kulturarv, kulturhantverk och konstnärligt uttryck idag. I sina storslagna gobelänger förenar hon estetik, material och teknik på ett alldeles unikt sätt. Hon skapar stor närvaro och en stark sakral känsla i sina vävda bilder och tilldelas medel ur Märtha Gahns stipendiefond för sin stora skicklighet som bildväverska.