Tio hantverkare får gesällbrev 2021

Hemslöjden är branschorganisation för nio olika hantverksyrken. Det innebär att vi bedömer prov och avgör vilka som ska tilldelas mästar- eller gesällbrev.Att ta gesällbrev är en milstolpe i karriären för den som lyckas erhålla det. Det är ett internationellt bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande. 

I år har tio hantverkare lyckats ta sitt gesällbrev genom oss: fyra garvare, två krukmakare, två träslöjdare, en träbildhuggare och en dräktmakare. 

Årets gesäller 2021 är… 

 

Garvaryrket 

Johannes Frisk, Näsåker 

Inga Qvarfordt, Fåker 

Karl Karlsson, Ornö

Ann Salomonson, Umeå 

 

Krukmakaryrket 

Åsa Fällgren, Norrsundet 

Maria Hansdotter, Vallåkra 

  

Träbildhuggaryrket 

Panagiotis Mamakos, Göteborg  

 

Slöjdaryrket – trä 

Julie Cordes, Danmark 

Maria Lindberg, Göteborg  

  

Dräktsömnadsyrket 

Lina Odell, Karlshamn 

 

Om gesällbrev 

Genom att avlägga ett Gesällprov kan den som har en utbildning i ett hantverksyrke dokumentera sin kompetens. Det krävs stor teoretisk och praktisk kunskap inom det aktuella hantverksområdet. Ett godkänt Gesällprov belönas med ett gesällbrev som bevisar utövarens skicklighet inom yrket. 

Hemslöjden bedömer gesällprov inom handvävning, stickning, broderi, dräktsömnad, träslöjd, träbildhuggeri, garveri, kakelugnsmakeri och krukmakeri. Därefter utfärdar Sveriges Hantverksråd själva brevet som är ett internationellt bevis på en persons yrkesskicklighet. 

Att ta gesällbrev är ett viktigt steg på vägen mot det yttersta beviset på skicklighet och hantverkskunnande, att ta ett så kallat mästarbrev 

 

Hemslöjdens Riksförbund ska verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande. Vi ska också främja slöjdens utveckling som näring. /Ur Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds stadgar