Om skogens material

Vad betyder skogen för oss idag, och hur använder vi den och dess material?

Foto: Kenzie De Schepper

Under 2023 har arbetet med projektet Skogens material påbörjats med medel från Riksantikvarieämbetet.

För att slöjdare ska kunna få tag på bra material är det viktigt att det finns levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt och djurliv. Både när det gäller det immateriella och det materiella kulturarvarvet tar Hemslöjden tillvara på kunskapen om träd och deras användning och det här projektet skapar möjligheter att nå ut med denna kunskap.

Folkbildning

Kunskapen om vilka träslag som passar till vad finns inom Hemslöjden och många slöjdare kan fortfarande läsa ett träd för att få ut det bästa materialet, förstå hur det vuxit och vad man kan använda de olika delarna till. För vem vill ro med en åra som går av?

En del i arbetet är att ta fram lättillgängligt material. Vi kommer under projektet att ta fram ett teknikhäfte likt de vi tidigare tagit fram om Ull och om Lin. Under hösten kommer vi även arrangera webbinarier på ämnet, mer information om dessa kommer upp på denna sida inom kort.

Tillsammans med hemslöjdskonsulenter, skogsägare och våra föreningar vill vi skapa lokala nätverk och mötesplatser. Frågor vi ställer oss är bland annat:

  • Vad är en slöjdskog och hur kan bra slöjdmaterial nå slöjdare?
  • Vilka nätverk behöver skapas för mellan skogsägare och slöjdare?
  • Hur kan vi skapa dessa mötesplatser?

Slöjdstigar

En viktig del i arbetet med skogens material är skapandet av Slöjdstigar. Det är stigar i skogen där olika träd är utmärka, där du kan lära dig vilka träd som passar till olika slöjdtekniker och föremål. Här kan du läsa mer om Slöjdstigen på Nääs i Västra Götaland.