Föreningsdagen november 2023

Hemslöjdens Föreningsdag i november 2023 behandlade vårt immateriella kulturarv med föreläsningar och gruppdiskussioner. Under eftermiddagen delade vi även ut Hemslöjdens stipendier och guldmedalj.

Den 18 november 2023 gick årets andra föreningsdag av stapeln i Stockholm. Här kan du ta del av en sammanfattning av föreningsdagen och se presentationer och annat material.

Sammanfattning av Föreningsdagen 18 november 2023

Dagen inleddes av ordförande Lena Lundkvist och verksamhetschef Maria Jacobsson som hälsade välkomna och berättade mer om dagen. De 30 representanterna från våra medlemsföreningar presenterade sig och berättade vad de skulle fokusera på under 2024 i sina föreningar. Tema under denna dag var hur man konkret kan arbeta med tryggande av ett levande immateriellt kulturarv som utvecklas – som myndighet, som lokalförening, som länsförbund, som riksförbund och som slöjdare. Utöver medlemsföreningarna deltog riksförbundets kansli och delar av riksförbundets styrelse.

Förmiddagens program bestod av två föreläsningar och en gruppdiskussion. Först ut var Maria Nyström, senior advisor på Institutet för språk och folkminnen (ISOF) som berättade om uppdraget med tryggandet av det immateriella kulturarvet och vilket stöd de kan vara för civilsamhället. Föreläsningen spelades in och kan ses här:

Här kan du ta del av ”Dive into intangible cultural heritage!” som Maria berättade om, ett webb-baserat verktyg från UNESCO där sambanden mellan olika uttryck inom immateriellt kulturarv visas på ett mycket intressant sätt.

Därefter berättade Eva-Lisa Krabbe, ordförande i Övre Hälsinglands hemslöjdsförening, som även sitter i styrelsen för Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund, om hur de har arbetat med att skicka in förslag till Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv, Levande kulturarv. Även denna föreläsning spelades in för er medlemsföreningar att ta del av i efterhand.

Vår finska systerorganisation Taito har tagit fram en serie diskussionskort, en modell för”Samtal och gemenskap kring handarbete”. Korten har fem teman; hantverkstraditioner, hantverksskicklighet, gemensamt handarbete, handarbete för välbefinnande och påverkan genom handarbete. Deltagarna delades in i grupper för att med inspiration och information från föreläsningarna och ett diskussionskort prata vidare om hur de själva kan arbeta med dessa frågor i sina föreningar. Samtalen gick varma och grupperna diskuterade allt från vad de själva skulle kunna ha för förslag till förteckningen Levande kulturarv, till hur de praktiskt kan arbeta för att hålla det immateriella kulturarvet levande.

Efter en gemensam lunch med många spännande samtal och fortsatta diskussioner var det dags för Aktuell information från riksförbundet där SHR:s styrelse informerade om aktuella frågor och hur vi kan utveckla Hemslöjden framåt. Bland annat beskrevs det ekonomiska läget och även hur vi värvar, värnar och vårdar våra medlemmar.

Eftermiddagens program gick sedan vidare med högtidlig utdelning av Hemslöjdens stipendier och Hemslöjdens guldmedalj. Det inspelade materialet bjuder på korta presentationer av stipendiaterna och deras projekt, samt ett glädjefyllt och hoppfullt tal från guldmedaljör Carola Gunnarsson.

Läs mer här:
Hemslöjdens stipendiater 2023.
Carola Gunnarsson får Hemslöjdens guldmedalj.

I slutet av dagen fick vi höra mer om två projekt som i allra högsta grad arbetar med och för det immateriella kulturarvet, samtidigt som det går hand i hand med vårt pågående projekt Om Skogens Material. Korgslöjdaren Curt Bengtsson berättade om Hedaredskorgen och projektet ”Då, Nu, Sedan”, som är tänkt att ge intresserade tidigare kursdeltagare mer kunskap. I projektet vill han se tillbaka, se framåt, återskapa gamla verktyg, bevara uttryck, dokumentera och involvera alla i gruppen för att få fram ambassadörer som för arvet och kunskapen vidare. Därefter berättade Sandra Stigert om projektet ”Lätta vingar” som verkar för att bevara och sprida tekniken och hantverket kring att tälja spånfåglar. Under föreningsdagen mottog hon även stipendium ur Bo Hammarskjölds fond för att kunna fortsätta sitt arbete.  Av upphovsrättsliga skäl spelades inte Sandras föreläsning in, men vi vill verkligen rekommendera att följa hennes arbete på sociala medier, där du även kan läsa mer om projektet.

Vi tackar alla som deltog på föreningsdagen och hoppas att samtalen och diskussionerna kring det immateriella kulturarvet nu fortsätter ute i föreningarna!