Carola Gunnarsson får Hemslöjdens guldmedalj

Den 18 november tilldelades Carola Gunnarsson, ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR:s förtjänstmedalj i guld för sina insatser inom hemslöjden. Utdelningen skedde i samband med riksförbundets årliga föreningsdag i Stockholm.

Hemslöjdens guldmedaljer delas ut till personer som har gjort framstående insatser inom hemslöjdsområdet. Carola Gunnarsson tilldelas guldmedaljen för framstående insatser inom hemslöjdens område nationellt, regionalt och lokalt där hon på ett förtjänstfullt sätt bidragit till framsteg inom slöjdens område. Medaljen delades ut av Kent Johansson, tidigare ordförande i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund i samband med riksförbundets föreningsdag i Stockholm den 18 november.

– Jag är hedrad, glad och tacksam över att få SHR:s guldmedalj. Guldmedaljen är ett erkännande av den ideella hemslöjdsrörelsen och av allt det ideella arbete som varje dag läggs ned i föreningarna runt om i landet, säger Carola.

Uppväxt på landsbygden i Sala kommun var också hemslöjden en naturlig del i det dagliga livet. Intresset fördjupade hon genom bland annat kurser i vävning och sömnad.

–  Jag fascineras av allt som man kan göra av de råvaror som finns runt omkring oss – i skogen, i marken, på åkern, bland boskapen. En råvara av hög kvalitet i kombination med skickliga händer skapar något bestående för framtiden. Det här vill jag att fler ska få möjlighet att upptäcka, och det kan man göra i gemenskapen i en förening. Därigenom kan också de som aldrig tidigare varit i kontakt med slöjden upptäcka den, berättar Carola.

Carola som är en känd politiker från Sala, har parallellt med sina politiska uppdrag varit Västmanlands läns hemslöjdsförbunds ordförande sedan länsförbundet bildades 1987. Hon har arbetat för att ge länsföreningen, lokalföreningarna och konsulentverksamheten bra förutsättningar för att främja slöjden i länets alla kommuner i dag och i framtiden.

Under många år har Carola även varit engagerad i hemslöjdsarbetet på nationell nivå i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund som bland annat stämmoordförande, ledamot i styrelsen, sammankallande i valberedningen och i arbetet med nya stadgar. Med sin djupa kunskap och mångåriga erfarenhet är Carola den expert i föreningskunskap i allmänhet och stadgar i synnerhet, som hela hemslöjdssverige vänder sig till för att få råd.

Mer läsning:

Marie Ekstedt Bjersing fick silvermedalj

Medalj till Östergötlands textilkonsulent

Fakta om medaljen

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR fick 1945 medgivande av Konung Gustav V att återuppliva de medaljer, en för kvinnliga och en för manliga slöjdare, som instiftades av Konung Adolf Fredrik och Drottning Lovisa Ulrika. Medaljerna utfördes 1753 av medaljgravören Daniel Fehrman. Hemslöjdens medalj är avsedd att utgöra en belöning för framstående insatser inom hemslöjdens område, för främjande av hemslöjd eller för mångårigt och skickligt hemslöjdsarbete.

Medaljen i guld har tidigare tilldelats bland annat HKH Prins Eugen, Lilli Zickerman, textilkonstnär Märtha Gahn, docent Anna-Maja Nylén, textilkonstnären Edna Martin, chefredaktör Katarina Ågren, docent Elisabet Stavenow-Hidemark och textilkonstnär Wanja Djanaieff. 2017 tilldelades Anna Karin Reimerson, tidigare länshemslöjdskonsulent, Västmanlands läns hemslöjdsförbund förtjänstmedaljen i guld.

Kontaktpersoner

Maria Jacobsson, verksamhetschef Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
maria.jacobsson@hemslojden.org, 08-545 494 51.

Carola Gunnarsson, ordförande Västmanlands läns hemslöjdsförbund,
carola.gunnarsson@sala.se, 070-242 69 65.