Medalj till Östergötlands textilkonsulent

Östergötlands avgående textilkonsulent Ann-Sofie Svansbo tilldelades den 30 mars Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds silvermedalj för förtjänstfull gärning med att bland annat främja den textila slöjden. Medaljen delades ut av Hemslöjdens verksamhetschef Maria Jacobsson.

Maria Jacobsson delar ut SHR:s silvermedalj till Ann-Sofie Svansbo 30 mars 2023.

Stora insatser för det östgötska kulturarvet

Ann-Sofie Svansbo har gjort stora insatser för att bevara och utveckla det östgötska kulturavet i sin gärning som konsulent, inte minst genom att lyfta fram föreningens textila samlingar på ett nytt, pedagogiskt och inspirerande sätt i en serie Östgötaböcker. Men också genom ”Broderier från 50- och 60-talen”, utgiven på Hemslöjdens förlag.

Ann-Sofie Svansbo har i samverkan med Anna Lindquist inventerat föreningens eget arkiv, numera förvarat på Länsmuseet i Linköping, för att lyfta fram föreningens textila samlingar på ett nytt, pedagogiskt och inspirerande sätt i en serie Östgötaböcker.

Hon har också varit verksam i föreningens helägda bolag Östgöta Hemslöjd AB och där medverkat till att fram olika kollektioner till förenings butik. Mest känd är kanske den så kallade ¨Kärna kollektionen¨ som togs fram i samverkan med modedesignern Nygårds Anna Bengtson.

Östgötskt dräktbruk & stora utställningar

Textilkonsulenten i Östergötland har en viktig roll när det kommer till att bevara kunskapen om östgötskt dräktbruk. AnnSofie ansvarade för framtagandet av en den specialbeställda Skedevidräkten till hertiginnan av Östergötland där hon också broderade prinsessan Estelles monogram på överdelen.

Ann-Sofie har också verkat i rollen som kurator för föreningens eget Slöjdgalleri, samt anordnat utställningar runt om i Östergötland men också på nationell nivå. Under flera år var hon SHR behjälplig i dom stora slöjdutställningarna på Liljevalchs museum och medverkade i vandringsutställningarna ¨Ull för livet¨ och ¨Lin för livet¨. Ann-Sofie har varit aktiv i det nationella nätverket med hemslöjdskonsulenter i Sverige och har vid flertalet tillfällen representerat svensk slöjd utomlands.

År 2000 arrangerade hon en stor utställning i Kina i samarbete med olika slöjdare. Ann-Sofie är en sann kulturbärare som genom åren flitigt har anlitats som textil expert i olika frågor, hon har varit till exempel varit granskare för gesällprov i handvävning och på så sätt säkerställt kvaliteten i handvävaryrket. Inom vävningen, som hon själv bemästrar, har hon lyft fram och marknadsfört den unika Östgötadrällen som allt för länge sovit en törnrosasömn.

Inspirerande & prisad lärare & konsulent

Under många år arbetade också Ann-Sofie som lärare på Linköpings Universitet, parallellt med uppdraget som hemslöjdskonsulent, med kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning. Hon är en inspirerande pedagog och har initierat många textila kurser under åren samt varit kursledare.

Östergötlands läns hemslöjdsförbund var först i Sverige med att anordna ett linresidens för konstnärer, designer och slöjdare, ett sant pionjärprojekt som AnnSofie framgångsrikt avslutade sin karriär med. Linprojektet omfattade flera delar, utställning, workshops och ett välbesökt symposium om lin. Ann-Sofie har en fantastisk känsla för form, färg, material och kvalitet. Att kombinera ett genuint intresse för hantverket, kulturarvet och Hemslöjden i Östergötlands uppdrag har gjort resultatet vackert och av yppersta kvalitet. Hållbart och långsiktigt.

Ann Sofie har tilldelats Cnattingiuspriset och även erhållit kulturmedalj från Linköpings kommun.

 

Relaterad läsning:

Värmlands Carina Olsson får förtjänstmedalj